Lợi ích và sự tham gia của cộng đồng

Các quyền lợi của chúng tôi mang lại sự linh hoạt và yên tâm

Stewart cung cấp những lợi ích mà bạn mong đợi từ một công ty có danh tiếng của chúng tôi, cộng với một vài điều bạn có thể không mong đợi, như cơ hội thường xuyên để hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Là một nhân viên của Stewart, bạn sẽ thích:

Chúng ta thực hiện các giá trị của mình thông qua Văn hóa Quan tâm

Bảo vệ quyền sở hữu tài sản chỉ là một cách nhân viên của chúng tôi tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của mình. Nhân viên của Stewart từ lâu đã có lịch sử tham gia vào các tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với thương hiệu, sứ mệnh và giá trị của chúng tôi. #StewartCares là Chương trình Sáng kiến Cộng đồng gồm ba phần của chúng tôi khuyến khích sự phát triển cá nhân và củng cố danh tiếng tích cực của chúng tôi trên thị trường.

Powered by