Nộp Khiếu nại

Tại Stewart, chúng tôi tự hào về cam kết cung cấp trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng của mình. Stewart là một trong nhiều bên có thể tham gia vào giao dịch bất động sản của bạn. Các bên khác có thể liên quan bao gồm bên cho vay thế chấp, chuyên gia bất động sản, người khảo sát, v.v.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào liên quan đến trải nghiệm của bạn với Stewart, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách hoàn thành biểu mẫu sau.

Bạn có phải là người được bảo hiểm có tên trong hợp đồng Bảo lãnh Quyền sở hữu của Stewart không?

Bản chất khiếu nại của quý vị là gì?

(Quý vị muốn nộp đơn khiếu nại liên quan đến yêu cầu bồi thường hiện có.)

(Bạn cần một bản sao của Thư Bảo Vệ Hoàn Thành của bạn hoặc yêu cầu các dịch vụ khác liên quan đến Thư Bảo Vệ Hoàn Thành của bạn.)

(Bạn gặp vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng mà bạn cần phản hồi.)

(Bạn muốn liên hệ với chúng tôi về một vấn đề liên quan đến cách văn phòng Stewart của bạn xử lý một số khía cạnh của việc ký quỹ, đóng hoặc thanh toán của bạn.)

(Quý vị cần một bản sao Chính sách Quyền sở hữu của mình.)

(Nhu cầu của bạn không được giải quyết bằng bất kỳ lựa chọn nào trong số này.)

Trước đây bạn đã liên hệ với ai đó tại Stewart về giao dịch này chưa?

Vui lòng giải thích chi tiết về khiếu nại của quý vị. (Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể xử lý khiếu nại của quý vị càng nhanh càng tốt. Một đại diện của Stewart có thể cần liên hệ với bạn để thu thập thêm thông tin trước khi chúng tôi có thể xử lý khiếu nại của bạn.)

Thông tin Liên hệ Khách hàng

Quý vị có thông tin liên quan đến tài sản của đối tượng không?

Nếu có, hãy hoàn thành Đề tài Truy vấn (Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể xử lý khiếu nại của quý vị càng nhanh càng tốt. Một đại diện của Stewart có thể cần liên hệ với bạn để thu thập thêm thông tin trước khi chúng tôi có thể xử lý khiếu nại của bạn.)

Bạn có thông tin liên quan đến văn phòng đang được đề cập không?

Nếu có, hãy điền đầy đủ Thông tin Văn phòng (Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể xử lý khiếu nại của quý vị càng nhanh càng tốt. Một đại diện của Stewart có thể cần liên hệ với bạn để thu thập thêm thông tin trước khi chúng tôi có thể xử lý khiếu nại của bạn.)

Bạn có phải là nhân viên của Stewart thay mặt khách hàng gửi biểu mẫu này không?

Nếu có, hãy hoàn thành những điều sau đây.

Powered by