Đóng kỹ thuật số, Thực hiện dễ dàng

 • Công chứng Trực tuyến Từ xa (RON)

  Công chứng Trực tuyến Từ xa (RON)

  Dịch vụ thuận tiện nhất của chúng tôi. Mọi thứ đều được eSigned và eNotarized bằng công nghệ webcam âm thanh và video. Các tài liệu phù hợp cho việc ghi lại điện tử của các thư ký và người ghi chép của quận.

 • Công chứng ký bằng mực từ xa (RIN)

  Công chứng ký bằng mực từ xa (RIN)

  Tùy chọn đóng này có tất cả các tài liệu đã ký ướt, nhưng cuộc hẹn đóng được thực hiện từ xa bằng công nghệ âm thanh và webcam. Các tài liệu sau đó được gửi đến các bên thích hợp.

 • Đóng kỹ thuật số lai

  Đóng kỹ thuật số lai

  Tùy chọn này cho phép tất cả các bên xuất hiện trực tiếp trong cùng một phòng để ký điện tử và thông báo điện tử một số tài liệu và "ký ướt" những tài liệu khác. **Cần có sự đồng ý của người cho vay và chấp thuận chữ ký điện tử.

 • Đóng toàn bộ Kỹ thuật số

  Đóng toàn bộ Kỹ thuật số

  Tùy chọn đóng này diễn ra trực tiếp và tất cả các tài liệu được ký điện tử. Nếu có, quy trình này thân thiện với môi trường và tiết kiệm thời gian cao.

 • Công chứng viên Di động

  Cho phép người vay của bạn đóng cửa từ vị trí mà họ lựa chọn. Các công chứng viên di động của chúng tôi sẽ đến gặp họ để hoàn tất quá trình kết thúc giao dịch.

Các dịch vụ kỹ thuật số mở rộng

Stewart mua lại NotaryCam® trong tháng mười hai 2020, thúc đẩy tầm nhìn chiến lược của chúng tôi về số hóa, bảo mật và đơn giản hóa quy trình tiêu đề và kết thúc. Kể từ khi thành lập, NotaryCam đã phát triển danh tiếng về việc cung cấp trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho người tiêu dùng trên toàn thế giới và chúng tôi rất vui mừng được thấy sự bổ sung của họ sẽ mở rộng các dịch vụ đóng cửa kỹ thuật số của chúng tôi như thế nào.

Powered by