Hợp đồng Bảo hành Nhà ở

Bảo vệ các Hệ thống và Thiết bị Trong Nhà của Bạn

Bảo vệ tài sản quý giá nhất của bạn: ngôi nhà của bạn và tất cả các hệ thống và thiết bị trong đó. Hợp đồng bảo hành nhà ở của Stewart, được bảo lãnh bởi Home Warranty of America, có thể giúp giảm bớt chi phí khi có sự cố.

Bảo hiểm Giá cả Phải chăng Có thể Giúp Bạn Tiết kiệm Hàng Trăm Đô la

Chủ nhà chi một khoản tiền không nhỏ mỗi năm cho việc sửa chữa các hệ thống và thiết bị trong nhà. Với sản phẩm bảo hành nhà ở, quý vị sẽ được giảm thiểu rủi ro về những khoản chi phí cao này. Khi bạn chọn Hợp đồng bảo hành nhà ở của Stewart, bạn sẽ nhận được:

 • 13 nhiều tháng bồi thường bảo hiểm ban đầu
 • Một chương trình bảo hiểm tùy chỉnh toàn diện, đáp ứng nhu cầu riêng của bạn
 • Dễ dàng tiếp cận dịch vụ khách hàng qua điện thoại, email, ứng dụng trò chuyện hoặc web
 • Bảo hiểm cho nhiều hơn 120 hạng mục
 • Bảo vệ chống lại các tình trạng tồn tại từ trước chưa xác định được
 • Miễn phí bảo hiểm cho người bán để đưa liệt kê thông tin nhà ở hiện cần bán trong tối đa 180 ngày (giới hạn $1.500)
 • Không giới hạn tuổi của ngôi nhà của bạn
 • Chương trình bảo hiểm nhiều năm
 • Quy trình bồi thường bảo hiểm mới được đẩy nhanh
 • Bảo hiểm có sẵn dành cho nhà phố, căn hộ, bất động sản đầu tư và kế hoạch xây dựng mới
 • Dịch vụ đáng tin cậy từ mạng lưới quốc gia gồm các kỹ thuật viên dịch vụ độc lập, có trình độ

Tùy chọn Bảo hành Nhà ở GreenPlus

Với dịch vụ Bảo hành nhà ở của Stewart thông qua HWA, bạn có quyền truy cập vào tùy chọn môi trường có tên là GreenPlus, một tùy chọn bảo hiểm nhà ở thân thiện với môi trường cung cấp ENERGY STAR® - sản phẩm thay thế đủ tiêu chuẩn cho năm thiết bị và hệ thống gia đình được bảo hiểm.

Mua Hợp đồng Bảo hành Nhà ở Ngay Hôm nay

Bạn quan tâm đến việc mua hợp đồng bảo hành nhà ở thông qua Stewart? Liên hệ với văn phòng Stewart tại địa phương của bạn để xem nhân viên ký quỹ có thể giúp thiết lập hợp đồng bảo hiểm như thế nào trong quá trình hoàn tất giao dịch của bạn.

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm nhà ở, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới:

Powered by