Công cụ tính Thế chấp

Máy tính thế chấp là gì?

Công cụ tính tiền thế chấp là một công cụ trực tuyến giúp quý vị ước tính các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của mình dựa trên số tiền gốc đã vay, lãi suất hàng năm và thời hạn cho vay (số năm). Nó cũng có thể cung cấp cho quý vị ước tính về số tiền lãi quý vị sẽ trả trong suốt thời hạn của khoản vay.

Để sử dụng máy tính thế chấp, quý vị nhập giá mua nhà (giá nhà), khoản thanh toán trước của quý vị, thời hạn cho vay (thường là 15 hoặc 30 năm) và lãi suất. Sau đó, công cụ tính toán khoản thanh toán hàng tháng của bạn dựa trên các yếu tố này.

Máy tính thế chấp có thể là một công cụ hữu ích khi quý vị đang cố gắng xác định quý vị có thể đủ khả năng chi trả bao nhiêu hoặc khi quý vị đang so sánh các lựa chọn thế chấp khác nhau. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đó chỉ là ước tính và khoản thanh toán thế chấp thực tế của bạn có thể khác nhau dựa trên các yếu tố khác, chẳng hạn như các yêu cầu cụ thể của bên cho vay.

Công cụ tính thế chấp Stewart cho phép bạn ước tính khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của mình.

Powered by