Stewart Ấn Độ

Cuộc sống tại Stewart India

Stewart India mang đến những cơ hội thú vị cho các cộng sự của mình. Với Stewart là một công ty đa quốc gia được tôn trọng, có rất nhiều cơ hội cho sự tương tác giữa các nhóm. Điều này giúp tăng cường hơn nữa luồng ý tưởng sau đó được phân tích, thảo luận và tích hợp vào các chức năng kinh doanh.

Hầu hết các nhân viên của chúng ta làm việc trong các ca chiều để có thời gian tối ưu trùng với Hoa Kỳ. Điều này giúp bạn có thể tham dự các cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ song song. Chúng tôi khuyến khích các nguồn lực của mình hiểu rõ văn hóa và các chuẩn mực của Hoa Kỳ. Stewart India cho phép nhân viên liên hệ trực tiếp với khách hàng để thu thập yêu cầu và phân tích kinh doanh. Stewart India cung cấp một môi trường phong phú cho việc học tập và phát triển.

Lắng nghe từ Nhân viên của Chúng tôi

SPPL cung cấp một môi trường làm việc tuyệt vời, nơi nhân viên làm việc cùng nhau như các nhóm hợp tác để đạt được các mục tiêu của công ty. Văn hóa hỗ trợ và tạo động lực là yếu tố chính đằng sau thành công của họ. SPPL cung cấp các cơ hội học tập và phát triển đáng kể cho nhân viên của mình. Hơn nữa, sự tương tác rất chặt chẽ của chúng tôi với đội ngũ trên bờ đặt tại Houston, Texas mang đến cho chúng tôi trải nghiệm toàn cầu và cơ hội để luôn đi đầu trong các thực hành tốt nhất về giao hàng dự án. Đội ngũ trên bờ của chúng tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ cao mà chúng tôi cung cấp cho họ - Saleem Haider, Trưởng nhóm Kỹ sư Phần mềm

Khi lần đầu tiên đến phỏng vấn, tôi tin rằng đó chỉ là một công ty phát triển phần mềm khác có phong cách lãnh đạo độc đoán tương tự. Nhưng sau khi gia nhập công ty, tôi nhanh chóng biết được rằng cấu trúc phân cấp của SPPL hoạt động như MỘT đơn vị duy nhất. Chắc chắn, không có "tôi" mà là "chúng ta" trong việc đạt được các mục tiêu hàng ngày của mình. Công ty thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm, đặt ra thái độ tích cực giữa các nhân viên, khuyến khích sự tham gia và cho phép chúng ta cùng nhau hoạt động hướng tới một mục tiêu chung. Ở đây, tất cả chúng ta hỗ trợ lẫn nhau để học hỏi và phát triển. Tôi mong muốn cùng nhau củng cố các kỹ năng tổ chức của mình, với nhóm của tôi - Sumreen Fatima, Trưởng nhóm Phân tích Đảm bảo Chất lượng

Những lợi ích chính của việc làm việc tại Stewart Pakistan là nó mang lại cho chúng tôi; cân bằng giữa công việc và cuộc sống, môi trường làm việc tạo động lực và thân thiện, phúc lợi lương thưởng, cơ hội tăng trưởng, lãnh đạo mạnh mẽ, văn hóa nhóm hỗ trợ, sự công nhận và phần thưởng từ công ty - tất cả đều thúc đẩy chúng tôi tăng cường năng lực và hướng tới mục tiêu chung là tăng năng suất - Abbad Bin Khalil, Quản lý SEFS-LA

Cơ sở vật chất văn phòng

Phản hồi chung từ tất cả những người mới gia nhập là sự đánh giá cao của họ đối với cơ sở văn phòng. Tất nhiên, phản hồi này được chia sẻ bởi các nhân viên của chúng tôi.

Văn hóa Doanh nghiệp

Mọi người đều được đối xử tôn trọng nhất. Công ty chúng ta có thể thực sự được định nghĩa là có một nền văn hóa chào đón, quan tâm, thân thiện và hỗ trợ. Chúng tôi có chính sách mở cửa, trong đó mọi người được khuyến khích chia sẻ quan điểm của mình.

Một đội, Một Stewart

Chúng ta khuyến khích các nhân viên làm việc cùng nhau và giao tiếp cởi mở để tạo ra công việc có chất lượng. Tất cả các nhân viên đều biết rằng một nhóm làm việc tốt cùng nhau tạo ra chất lượng cao.

Powered by