Bài viết Blog Stewart

Bản đồ đường đi để bảo hiểm đúng cách cho ngôi nhà của bạn

Phát hành trên: Ngày 13 tháng mười hai năm 2013

BỞI NHÓM NỘI DUNG CỦA STEWART

Bảo hiểm cho chủ nhà là điều mà hầu hết mọi người coi là đương nhiên cho đến khi họ bị tổn thất. Các chính sách này được thiết kế để bảo vệ ngôi nhà, nội dung và các tài sản khác trong trường hợp hỏa hoạn, trộm cắp, tai nạn, thiên tai hoặc thương vong khác. Để đảm bảo và duy trì phạm vi bảo hiểm phù hợp với mức giá tốt nhất, hãy làm theo lộ trình đơn giản này.

  1. Xác định mức độ bảo hiểm bạn thực sự cần để thay thế cấu trúc. Bảo hiểm phải đủ để xây dựng lại hoàn toàn và cung cấp nhà ở, nếu nó bị phá hủy hoàn toàn. Đây sẽ là cơ sở cho số tiền bảo hiểm thay thế mà quý vị sẽ cần. Để thực sự xác định chính xác số tiền, hãy yêu cầu đại lý của quý vị giúp quý vị xác định chi phí thay thế trong khu vực của mình. Quý vị cũng phải có đủ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý để bảo vệ quý vị nếu ai đó bị thương trong tài sản. Số tiền bảo hiểm phải được xem xét hàng năm trước khi gia hạn.
  2. Có khoản khấu trừ cao nhất có thể. Điều này sẽ làm giảm phí bảo hiểm của quý vị và duy trì giới hạn của quý vị khi quý vị thực sự cần.
  3. Yêu cầu giảm giá. Nhiều chương trình giảm giá có sẵn, bao gồm đa chính sách (nhà riêng, ô tô và các chính sách khác với cùng một công ty), công ty xây dựng được công nhận, kết hôn, chuông báo trộm và chữ ký điện tử.
  4. Xem xét bảo hiểm bổ sung. Điều này có thể bao gồm chi phí thay thế cho tài sản, chi phí thay thế được gia hạn hoặc đảm bảo cho cấu trúc, nâng cấp mã tòa nhà, bảo hiểm ô cho hồ bơi hoặc các vật phẩm có rủi ro cao khác, điều khoản riêng đặc biệt cho đồ trang sức, đồ sưu tập và các vật phẩm đắt tiền, và dự phòng cống rãnh.
  5. Hãy cân nhắc rằng một số thiệt hại sẽ không được đài thọ. Thiệt hại do lũ lụt và động đất không được bảo hiểm theo các chính sách tiêu chuẩn; Bảo hiểm Bão gió (bão, bão, bão nhiệt đới và mưa đá) thay đổi theo tiểu bang và bị loại trừ khỏi một số chính sách. Bảo hiểm này có sẵn thông qua một số chương trình của tiểu bang và thị trường tư nhân. Chủ nhà phải trả phí bảo hiểm bổ sung cho bảo hiểm lũ lụt được cung cấp thông qua Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, NFIP) của chính phủ. Bảo hiểm động đất được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân. Tại California, bảo hiểm được cung cấp thông qua Cơ quan Động đất California, một chương trình của tiểu bang và cũng ở thị trường tư nhân.
  6. Hãy cho đại lý của bạn biết về bất kỳ cân nhắc đặc biệt nào. Hãy cho họ biết về các doanh nghiệp hoặc văn phòng tại nhà của bạn, cũng như bất kỳ bổ sung hoặc cải tiến nào cho ngôi nhà của bạn. Các giao dịch mua sắm lớn và thay đổi lối sống như kết hôn hoặc ly hôn cũng nên kích hoạt một cuộc gọi đến đại lý bảo hiểm của bạn. Điều này sẽ giúp tối đa hóa khoản tiết kiệm bảo hiểm của quý vị và xác minh rằng quý vị không được bảo hiểm quá mức hoặc quá thấp.

Hãy dành thời gian để hiểu tất cả các thành phần của hợp đồng bảo hiểm nhà của quý vị, để đảm bảo có bảo hiểm phù hợp nếu quý vị cần. Hãy chắc chắn xem xét nhu cầu bảo hiểm của quý vị trước khi gia hạn. Các đại lý bảo hiểm giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp phân tích bảo hiểm và xác minh rằng nhà của quý vị có thể được bảo hiểm với mức bảo hiểm và giá phù hợp. Truy cập stewartspecialtyinsurance.com để biết thông tin về bảo hiểm chủ nhà và tất cả các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Powered by