Bài viết Blog Stewart

Bạn Nên Xem xét những Khoản bồi thường Thiệt hại nào về Nước?

Phát hành trên: Ngày 15 tháng chín năm 2016

BỞI TOM CARPENTIER

Một mục đích chính của bảo hiểm nhà ở là cung cấp bảo hiểm trong trường hợp nhà ở hoặc đồ đạc của quý vị bị hư hỏng hoặc mất mát hoàn toàn. Khi bạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà, phạm vi bảo hiểm được cung cấp dựa trên sự kiện gây ra thiệt hại, còn được gọi là “sự cố nguy hiểm”. Một nguy cơ phổ biến mà chủ nhà nên đánh giá về chính sách của họ là “tổn hại do nước”. Có năm loại mất nước, bốn trong số đó được phân loại là thiệt hại về nước và có thể được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhà của quý vị. Loại tổn thất nước cuối cùng là lũ lụt, không bao gồm trong bảo hiểm nhà của quý vị và được bảo hiểm theo một hợp đồng bảo hiểm riêng biệt. Điều quan trọng là phải biết những loại thiệt hại về nước này để đảm bảo quý vị có bảo hiểm mà quý vị muốn.

Bảo hiểm Thiệt hại Do Nước Xảy ra Đột ngột và Ngẫu nhiên

Thiệt hại Do Nước Xảy ra Đột ngột và Ngẫu nhiên mô tả một tình huống tương tự như vỡ đường ống, trục trặc thiết bị hoặc bất kỳ sự thoát nước hoặc hơi nước bất ngờ nào. Để bảo hiểm được kích hoạt, hai thành phần chính cần phải rõ ràng trong nguyên nhân gây ra thiệt hại là “đột ngột” (không quá một khoảng thời gian) và “vô tình” (bất ngờ).

Bảo hiểm Thiệt hại Do Thấm và Rò rỉ Nước

Rò rỉ và rò rỉ có nghĩa là liên tục và lặp lại theo thời gian (kiểm tra chính sách của bạn để biết các mốc thời gian cụ thể). Đôi khi được gọi là “bảo hiểm thiệt hại do nước bị rò rỉ chậm”; thiệt hại này thường xảy ra trong hệ thống ống nước dẫn đến rò rỉ chậm từ đường ống bên trong tường, bồn tắm, thoát nước điều hòa hoặc thậm chí là rò rỉ trên mái nhà. Những loại tình huống này thường không bị phát hiện cho đến khi thiệt hại quá lớn, trở nên rõ ràng qua trần nhà bị sập hoặc bức tường bị hư hại nghiêm trọng.

Bảo hiểm Thiệt hại Do Đường cống bể nước và Tràn nước

Thiệt hại do đường cống bể nước xảy ra khi nước vào nhà thông qua các điểm vào của hệ thống ống nước như bồn rửa, nhà vệ sinh và bồn tắm, và thường do mưa lớn và hư hại của cống thoát nước mưa hoặc cống rãnh. Máy bơm thoát nước, được sử dụng cho tầng hầm, đôi khi bị loại trừ khỏi các hợp đồng bảo hiểm nhà nhưng có thể được bổ sung, nếu muốn.

Bảo hiểm Thiệt hại Nền móng Nhà Do Nước

Một bảo hiểm thiệt hại về nước khác mà quý vị có thể đưa vào hợp đồng bảo hiểm nhà của mình là thiệt hại về nước nền. Phạm vi bảo hiểm này được mở rộng khi nền móng bị hư hỏng do một trong ba thiệt hại do nước gây ra hoặc phải sửa chữa nền móng do nước gây ra.

Lũ lụt

Thiệt hại do lũ lụt, hoặc thiệt hại cho nhà và đồ đạc của quý vị do nước dâng cao, không được bao gồm như một phần của hợp đồng bảo hiểm nhà của quý vị. Khoản bao trả riêng biệt này nằm trong hợp đồng bảo hiểm lũ lụt và cần được xem xét kỹ lưỡng như một phần của chương trình bảo hiểm cá nhân tổng thể của quý vị. Đọc thêm về bảo hiểm lũ lụt trong bài đăng trên blog này. Cân nhắc đưa vào các tùy chọn bảo hiểm quan trọng này nếu chúng không được tích hợp vào hợp đồng bảo hiểm tại nhà của quý vị. Đánh giá các khoản khấu trừ của quý vị, hoặc số tiền quý vị phải trả trước khi bảo hiểm của quý vị tiếp quản, và luôn luôn xem xét các giới hạn bảo hiểm của quý vị để đảm bảo quý vị có đủ số tiền bảo hiểm. Để tìm hiểu thêm về các chương trình bảo hiểm của chúng tôi, cho cả mục đích sử dụng cá nhân và công việc, hãy kết nối với nhóm của chúng tôi tại stewartinsurance@stewart.com và truy cập stewartinsurance.com

*Nội dung blog được cập nhật kể từ 8/17/2021

Powered by