Bài viết Blog Stewart

Báo cáo Chu kỳ Bất động sản Thương mại Q4 2019 của Tiến sĩ Glenn Mueller

Phát hành trên: Ngày 3 tháng ba năm 2020

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Báo cáo Phải Đọc hàng quý này dành cho các chuyên gia bất động sản thương mại vừa được công bố. Báo cáo của Tiến sĩ Glenn Mueller’s Real Estate Cycles Q4 2019 cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các thị trường bất động sản văn phòng, căn hộ, bán lẻ và thương mại công nghiệp trên toàn quốc cho 54 đô thị lớn dựa trên gần 300 mô hình theo dõi sức chứa và giá thuê. Các khách sạn đã được đưa vào các vấn đề trước đó nhưng việc gián đoạn dữ liệu đã khiến phân khúc này bị tạm dừng báo cáo trong quý thứ hai liên tiếp. The Cycle Monitor – Real Estate Market Cycles là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để kiểm tra nhịp tim, huyết áp và sức khỏe tương đối trên các thị trường bất động sản thương mại lớn trên toàn quốc.

Bảng sau đây cho thấy những thay đổi về số lượng người ở trong nước trong Q4 2019 và những thay đổi về tiền thuê nhà trong Q4 2019 trên cơ sở hàng quý và hàng năm.

Tiến sĩ Mueller xác định bốn giai đoạn riêng biệt trong chu kỳ bất động sản thương mại cung cấp các điểm quyết định cho các chiến lược đầu tư và rút lui. Trung bình sức chứa dài hạn là yếu tố quyết định chính của tốc độ tăng trưởng cho thuê và cuối cùng là giá trị tài sản. Lý tưởng nhất, Giai đoạn 2 là điểm ngọt ngào trong hiệu suất của nhà đầu tư bất động sản.

Trong suốt chu kỳ, Tiến sĩ Mueller đã mô tả hành vi cho thuê trong từng giai đoạn, sử dụng các cấp độ thị trường từ 1 đến 16. Mức thị trường cân bằng là 11, trong đó cả nhu cầu và nguồn cung đều không thay đổi. Đây cũng là mức độ chiếm chỗ cao nhất.

Phục hồi Giảm vị trí trống, Không xây dựng mới

1-3 Tăng trưởng cho thuê âm
3-6 Dưới mức tăng trưởng cho thuê lạm phát

Mở rộng Giảm Vị trí trống, Xây dựng Mới

6-8 Thuê Nhanh chóng Hướng tới Các Cấp Xây Dựng Mới
8-11 Tăng trưởng tiền thuê nhà cao trong Thị trường hẹp

Tăng nguồn cung tăng vị trí trống, xây dựng mới

11-14 Tăng trưởng Tiền thuê Tích cực Nhưng Từ chối

Suy thoái tăng tuyển dụng, hoàn thành nhiều hơn

14-16, sau đó quay lại 1 Dưới Lạm phát, Tăng trưởng Tiền thuê Âm

Những điều này được minh họa trong đồ họa sau đây từ báo cáo của Tiến sĩ Mueller.

Biểu đồ sau đây từ báo cáo Q4 2019 của Tiến sĩ Mueller cho thấy giai đoạn chu kỳ hiện tại từ góc độ quốc gia. Các căn hộ, với việc giao hàng mới đang diễn ra trong sáu năm qua, là loại tài sản trưởng thành nhất trong suốt chu kỳ và đang trong Giai đoạn Tăng cung với tiền thuê vẫn tăng nhưng với tỷ lệ giảm.

Bảng sau đây cho thấy 54 thị trường cho các bất động sản công nghiệp. Bốn metro chuyển sang Giai đoạn Tăng cung trong Q4, 2019 -- Stamford, Cincinnati, Ft Lauderdale và Orlando -- và được biểu thị bằng hậu tố +1. Ba metro chuyển từ HyperSupply Giai đoạn 3 trở lại Giai đoạn 2 Mở rộng – Austin, Quận Cam và Tampa như được chỉ ra bằng -1.

Hãy chú ý đến từng loại tài sản trong báo cáo tập trung vào các thành phố có nguồn cung dư thừa, và cả những thành phố có nhu cầu cung kéo dài.

Để tải xuống Báo cáo Chu kỳ Bất động sản Q4 2019 và xem kết quả cho các căn hộ, văn phòng và bán lẻ, nhấp vào https://daniels.du.edu/assets/Cycle-Monitor-19Q4.pdf

Để tìm hiểu thêm về Bác sĩ Glenn Mueller, hãy nhấp vào IsdBhttps://daniels.du.edu/directory/glenn-mueller/

Ted

Powered by