Bài viết Blog Stewart

Nhận hàng Bán tại Nhà Mới trong tháng năm 2020

Phát hành trên: Ngày 26 tháng sáu năm 2020

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Doanh số bán nhà mới đã tăng tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm hai chữ số trong tháng năm 2020, khi nhu cầu về nhà ở sạch sẽ, an toàn và chưa từng tồn tại tăng lên. Doanh số đến từ 676.000 đơn vị nhà ở theo tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa (SAAR) theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tăng 16,6% so với 580.000 đơn vị sửa đổi vào tháng 4 và tốt hơn 12,7% so với 600.000 đơn vị một năm trước. Giá bán trung bình là $317.900 so với $308.000 một năm trước (+3,2 phần trăm) với giá trung bình là $368.800 so với $377.200 năm ngoái (-2,2 phần trăm).

Biểu đồ đầu tiên cho thấy doanh số bán nhà mới và giá trung bình kể từ 2007. Vào tháng 4, Hiệp hội các nhà xây dựng nhà ở quốc gia đã báo cáo rằng chỉ có 22 phần trăm các nhà xây dựng đã cắt giảm giá trung bình 5 phần trăm so với 52 phần trăm giảm giá trong tháng năm 2007 và 49 phần trăm trong tháng ba 2008. Xem toàn bộ bài viết từ NAHB tại https://nahbnow.com/2020/05/survey-22-of-builders-lowered-prices-in-april/

Kể từ ngày 2001, chỉ trong một tháng – tháng sáu 2004 – là giá nhà trung bình mới thấp hơn giá nhà hiện tại (chỉ ít hơn 1,5 phần trăm với giá nhà trung bình mới là $226.100 và hiện tại là $229.500). Kể từ năm 2001, phí bảo hiểm trả cho nhà mới trung bình 22,5 phần trăm với trung bình 21,1 phần trăm. Biểu đồ tiếp theo cho thấy giá trung bình cho các ngôi nhà mới và hiện có kể từ 2001. Tính mùa vụ hàng tháng có thể dễ dàng nhìn thấy trong chuỗi giá nhà trung bình hiện có.

Phí bảo hiểm giá nhà mới trung bình trên trung bình động 12 tháng được hiển thị trong biểu đồ tiếp theo. Lệ phí bảo hiểm trung bình thấp nhất được ghi nhận trong 12 tháng kể từ 2002 là 7,0% theo tháng ba 2006 (đỉnh của bong bóng nhà ở). Phí bảo hiểm nhà mới đạt đỉnh điểm ở mức 39,0 phần trăm trong tháng tư 2013 và ổn định ở mức 16,7 phần trăm tính đến tháng năm 2020.

Khi xem xét từ góc độ cung cầu, tổng thể Hoa Kỳ đã xây dựng thiếu hệ thống trong bảy năm qua. Tiền đề của tôi là mỗi đơn vị nhà ở mới cần từ 1,25 đến 1,5 công việc bổ sung mới ròng để tạo ra nhu cầu hiệu quả đầy đủ cần thiết để hấp thụ việc giao hàng mới ra thị trường. Các công việc mới ròng hàng năm đóng vai trò là đại diện cho nhu cầu trong khi giấy phép xây dựng nhà ở mới phản ánh nguồn cung. Các khu nhà ở bao gồm tất cả các căn hộ, chung cư, nhà phố và gia đình đơn thân. Như được trình bày trong bảng sau, Hoa Kỳ đã thêm 16,926 triệu việc làm mới từ 2013 đến 2019 và cấp giấy phép xây dựng cho 8,435 triệu đơn vị nhà ở mới. Con số này tương đương với 2,0 việc làm mới ròng cho mỗi đơn vị nhà ở mới. Giả sử rằng 1,5 công việc mới cho mỗi nhà ở mới là sự cân bằng, thì Hoa Kỳ đã xây dựng lại thị trường này thêm một phần ba trong bảy năm qua.

Doanh số bán nhà mới khác với doanh số bán nhà hiện tại trên hai mặt trận chính:

Doanh số bán nhà mới được tính khi hợp đồng mua nhà được ký kết, trong khi doanh số bán nhà hiện tại không được tính cho đến khi tài sản thực sự đóng cửa và chuyển nhượng quyền sở hữu. Nhiều đơn hàng bán nhà mới vẫn chưa có giấy phép xây dựng được cấp hoặc thậm chí bắt đầu xây dựng. Một số hợp đồng mua nhà mới không bao giờ kết thúc trong khi những hợp đồng khác không bao giờ được xây dựng.

Số lượng bán nhà mới được sửa đổi hàng tháng - với những thay đổi tương tự về quy mô. Xem hai blog trước đây xem xét điều này tại:

http://blog.stewart.com/stewart/2019/08/26/new-home-sales-july-2019-if-you-do-not-like-the-number-just-wait/

http://blog.stewart.com/stewart/2019/07/01/new-home-sales-may-2019-down-3-7-percent-vs-a-year-ago-or-maybe-not/

Như đã lưu ý trước đó, các số liệu thống kê và số liệu này sẽ được Cục Điều tra Dân số sửa đổi vào tháng tới. Doanh số bán nhà mới đang hoạt động tốt hơn nhiều so với doanh số bán nhà hiện tại vì mong muốn một số người sở hữu tài sản mới, sạch sẽ, an toàn và chưa từng tồn tại trong những thời điểm đại dịch này.

Ted

Powered by