Bài viết Blog Stewart

Giới thiệu về Trao đổi 1031: Đó là gì và quy tắc là gì

Phát hành trên: Ngày 17 tháng hai năm 2021

BỞI NHÓM NỘI DUNG CỦA STEWART

Nói một cách dễ hiểu, trao đổi 1031 là một hoạt động trao đổi bất động sản đầu tư này lấy bất động sản đầu tư khác cho phép quý vị hoãn thuế thặng dư vốn. Mặc dù cải cách về thuế có thể ảnh hưởng đến việc trao đổi 1031, chúng tôi muốn hướng dẫn chi tiết để quý vị hiểu các cách này có thể làm được những gì cho quý vị ngay hôm nay. Phải sử dụng sách lược thuế này cẩn thận vì có nhiều yếu tố thay đổi, nhạy cảm về thời gian, phải được đáp ứng trước khi quý vị có thể bắt đầu.

Hãy cùng tìm hiểu một số điều cơ bản về trao đổi 1031.

Thuế thặng dư vốn là gì?

Thuế thặng dư vốn áp dụng cho lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản, trong trường hợp này, sẽ là bất động sản của quý vị.

Bên trung gian đủ điều kiện trao đổi 1031 là gì?

Trong hầu hết các trường hợp, trao đổi 1031 sẽ được coi là một “trao đổi trì hoãn” vì hầu hết mọi người đều cần thời gian để tìm một bất động sản thay thế phù hợp để đầu tư. Nếu sử dụng trao đổi trì hoãn, quý vị sẽ cần hợp tác với Bên trung gian đủ điều kiện để xử lý giao dịch của mình.

Người này, còn được gọi là người điều hành, hỗ trợ, trung gian hay QI, hỗ trợ những việc sau:

  • Ghi lại việc trao đổi bằng cách chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cần thiết (Thỏa thuận trao đổi và các tư liệu khác).
  • Giữ số tiền thu được thay cho Bên trao đổi.
  • Cấu trúc giao dịch bán bất động sản bị đổi và giao dịch mua bất động sản thay thế.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ này thông qua Asset Preservation Inc. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập API Exchange.

Quy tắc 45 ngày và 180 ngày là gì?

Trao đổi 1031 là giao dịch rất nhạy cảm về thời gian. Có hai mốc thời gian quý vị phải theo dõi khi thực hiện trao đổi: mốc 45 ngày và mốc 180 ngày.

  • Quy tắc 45 ngày liên quan đến việc chỉ định bất động sản thay thế của quý vị. Khi khóa sổ bất động sản ban đầu mà quý vị đã bán, quý vị có 45 ngày để thông báo bằng văn bản về bất động sản thay thế của quý vị sẽ là gì.
  • Quy tắc 180 ngày liên quan đến việc khóa sổ bất động sản thay thế của quý vị. IRS cho phép tối đa 180 ngày từ khi bán bất động sản ban đầu đến khi mua bất động sản thay thế.
  • Lưu ý, cả hai mốc thời gian này diễn ra đồng thời. Vì vậy, sau khi mốc 45 ngày trôi qua, quý vị có 135 ngày để hoàn thành quá trình.

Quy tắc "cùng loại" là gì?

Cả bất động sản "ban đầu" và "thay thế" phải được giữ để đầu tư hoặc sử dụng trong kinh doanh. IRS sử dụng thuật ngữ "cùng loại" để mô tả loại bất động sản đủ điều kiện. Nói một cách dễ hiểu, cả bất động sản quý vị bán và mua đều phải được sử dụng cho mục đích đầu tư. Chúng không nhất thiết phải có các chức năng giống nhau, như bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại, tuy nhiên cả hai đều phải được “giữ để đầu tư”.

Các bất động sản mà rõ ràng không phải “cùng loại” là nơi ở chính của nhà đầu tư hoặc bất động sản “giữ để bán”.

Lưu ý: Để hoãn tất cả các loại thuế thặng dư vốn, quý vị phải mua bất động sản thay thế hoặc bất động sản có giá trị tương đương hoặc lớn hơn (cấn trừ chi phí khóa sổ), tái đầu tư tất cả số tiền thu được từ việc bán bất động sản ban đầu. Mọi khoản tiền không được tái đầu tư đều phải chịu thuế.

Thuế thặng dư vốn được trả khi nào?

Có lẽ là không bao giờ. Nhiều nhà đầu tư lầm tưởng rằng một lúc nào đó họ sẽ phải nộp thuế nên họ cũng có thể cứ bán. Thông thường, đây là một quyết định đầu tư tồi. Thuế trên giao dịch trao đổi được hoãn đến tương lai và chỉ được ghi nhận khi nhà đầu tư bán bất động sản đó lấy tiền mặt thay vì thực hiện trao đổi. Theo luật thuế hiện hành, nhà đầu tư có thể tiếp tục trao đổi bất động sản thường xuyên và miễn là họ muốn, từ đó chuyển sang các khoản đầu tư tốt hơn và hoãn thuế trong nhiều năm.

Đây chỉ là thông tin chung chung, quý vị không nên chỉ dựa vào thông tin này, thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Powered by