Bài viết Blog Stewart

Lãi suất, Dự báo cho vay mua nhà và bán nhà ở tháng năm 2021

Phát hành trên: Ngày 21 tháng năm năm 2021

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Fannie Mae và MBA tiếp tục điều chỉnh dự báo hàng tháng của họ cho 2021 và 2022 trong thị trường nhà ở và cho vay của Hoa Kỳ. Hai bên vẫn phân kỳ về mục tiêu lãi suất. Theo dự báo tháng năm 2021 của họ, Fannie Mae hiện tin rằng lãi suất thế chấp nhà ở 30 năm lãi suất cố định thông thường sẽ giảm nhẹ xuống 3,0% trung bình trong năm, giảm từ 3,1% trong 2020 và tăng lên 3,4% trong 2022. Tuy nhiên, MBA cho thấy tỷ lệ tăng từ 2021 - đến 3,5%, hiện tăng 70 điểm cơ bản từ 2020 - nhưng với tốc độ chậm hơn so với dự báo tháng tư 2021 của họ là 3,8%. MBA sau đó dự kiến lãi suất thế chấp nhà ở sẽ tăng thêm 70 điểm cơ bản từ 2022 đến 4,2 phần trăm. Bảng dưới đây hiển thị các dự báo lãi suất theo tháng năm 2021. Mặc dù Freddie Mac có dự báo tương tự, nhưng dự báo này được cập nhật chỉ hàng quý thay vì hàng tháng và do đó không được đưa vào.

Cả Fannie Mae và MBA đều thấy doanh số bán nhà hiện tại tăng lên trong 2021. Tuy nhiên, mức tăng dự báo của MBA là 8,3 phần trăm, gần gấp đôi mức tăng 4,8 dự kiến của Fannie Mae. Họ phân kỳ 2022 với MBA dự báo số lượng bán hàng tăng 5,4 phần trăm trong khi Fannie Mae dự kiến giảm 4,8 phần trăm.

Mỗi người thấy giá trung bình cho doanh số bán nhà hiện tại tăng lên, mặc dù mức tăng 12,2 phần trăm của Fannie Mae trong 2021 là gấp ba lần kỳ vọng 3,1 phần trăm của MBA. Tỷ lệ đó tiếp tục là 2022, nhưng với mức tăng giá lần lượt là 3,9% và 2,2% thấp hơn nhiều, bởi Fannie Mae và MBA.

Một mô hình tương tự giữa hai nhà dự báo được áp dụng cho các kỳ vọng bán nhà mới. Fannie Mae nhận thấy doanh số bán nhà mới tăng 16,3 phần trăm trong 2021 người trong khi bằng MBA là 12,7 phần trăm. Cũng giống như doanh số bán nhà hiện tại trong 2022 năm, Fannie Mae nhận thấy doanh số bán nhà mới giảm 6,9% trong khi MBA dự báo tăng 9,9%. Các nhà xây dựng đang đối phó với nhiều khó khăn bao gồm hàng tồn kho lô tối thiểu, chi phí vật liệu leo thang và thiếu lao động, vật liệu và thiết bị lành nghề. Chi phí cho gỗ xẻ cần thiết để đóng khung một ngôi nhà mới điển hình đã tăng giá thêm 35.872 đô la kể từ khi tháng tư 2020 theo Hiệp hội Nhà xây dựng Quốc gia (National Association of Home Builders, NAHB). Nine-in-10 công ty xây dựng nhà báo cáo gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc có được các thiết bị mới theo một cuộc khảo sát NAHB. Tính sẵn có và giao hàng kịp thời của các thiết bị mới bị hạn chế đến mức một số nhà xây dựng đang bán nhà mà không có bất kỳ thiết bị nào. Hàng tồn kho của các lô nhà ở đã giảm 24,2 phần trăm trong Q1 2021 so với cùng thời điểm trong năm trước theo Chỉ số Cung ứng Lô nhà Mới của Zonda và giảm 10,1 phần trăm so với quý trước.

Giá nhà trung bình mới phản ánh kỳ vọng về nhà ở hiện tại mặc dù ở các cấp độ khác nhau, với Fannie Mae ở mức tăng 9,6 phần trăm trong 2021 (sáu lần 1,5 phần trăm MBA) và tăng thêm 4,1 phần trăm trong 2022 - gấp đôi mức tăng dự kiến 2,0 phần trăm MBA.

Thay đổi lớn nhất trong dự báo 2021 và 2022 là khối lượng cho vay tái cấp vốn. Mặc dù dự báo khối lượng cho vay mua hàng của Fannie & MBA tăng 2021 dao động từ 12,0 đến 15,6%, nhưng tái cấp vốn dự kiến sẽ giảm đáng kể từ 22,6 phần trăm đến 27,2 phần trăm trong 2021 và giảm thêm 48,6 phần trăm đến 67,1 phần trăm trong 2022 khi lãi suất tăng. Điều này cho thấy sẽ có ít nhân viên cho vay cần thiết hơn ở 2023 người so với hiện tại.

Để truy cập các dự báo hàng tháng từ Fannie Mae và MBA, hãy nhấp vào:

Fannie Mae https://www.fanniemae.com/research-and-insights/forecast/forecast-monthly-archive

MBA https://www.mba.org/news-research-and-resources/research-and-economics/forecasts-and-commentary/mortgage-finance-forecast-archives

Kỳ vọng dành cho một thị trường nhà ở lớn khác trong 2021, nhưng phần nào giảm trong 2022. Tuy nhiên, lãi suất tăng sẽ làm tan chảy nhu cầu về khối lượng cho vay tái cấp vốn ở 2021 và nhiều hơn nữa ở 2022. Tuy nhiên, tổng ước tính cho vay trung bình là 3,75 nghìn tỷ đô la trong 2021 năm, vẫn sẽ là lớn thứ hai trong lịch sử nếu được thực hiện.

Ted

Powered by