Lừa đảo chuyển tiền 101: Lừa đảo chuyển tiền là gì và làm cách nào để ngăn chặn nó?

Theo Hiệp hội Quyền sở hữu Nhà đất Hoa Kỳ, 76% đại lý quyền sở hữu ghi nhận các nỗ lực gian lận chuyển khoản vẫn giữ nguyên hoặc tăng lên vào 2020. Khi các chiến thuật lừa đảo ngày càng tinh vi, khả năng nó xảy ra với bạn càng lớn. Hãy dành một chút thời gian để xem qua các khái niệm cơ bản về gian lận chuyển khoản và xem bạn có thể làm gì để ngăn chặn điều đó.

Đầu tiên, gian lận chuyển khoản là gì? Định nghĩa về gian lận chuyển khoản xuất phát từ cách những kẻ lừa đảo sử dụng viễn thông hoặc internet để chặn tiền. Ví dụ: giả sử bạn đang hợp tác với công ty quyền sở hữu để chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ của mình. Gian lận chuyển khoản có thể xảy ra trong quá trình này khi tội phạm mạng cố gắng đánh lừa bạn hoặc công ty quyền sở hữu chuyển tiền vào tài khoản gian lận bằng cách mạo danh một trong các bên có liên quan (chẳng hạn như bạn, đại lý bất động sản, người cho vay thế chấp hoặc nhân viên ký quỹ).

Nếu bạn trở thành nạn nhân, việc thu hồi tiền có thể sẽ rất khó khăn. Trong 2020, chỉ 29% trường hợp gian lận chuyển khoản có thể thu hồi đủ tiền, theo ALTA . Có thể làm gì để ngăn chặn gian lận chuyển khoản? Trong trường hợp gian lận chuyển khoản, thời gian là điều cốt yếu. Nếu bạn và công ty quyền sở hữu hành động đủ nhanh, việc chuyển tiền có thể bị chặn và tiền được thu hồi. Tuy nhiên, có một số điều bạn có thể làm để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ khách hàng của mình khỏi gian lận chuyển khoản? Quan hệ đối tác của chúng tôi với CertifID đảm bảo khách hàng của chúng tôi được bảo vệ - đọc thêm về quan hệ đối tác này tại đây.

Bạn muốn tìm hiểu về cách chúng tôi đã giúp chặn và thu hồi tiền từ một gian lận chuyển khoản? Đọc thêm về một trường hợp gần đây ở Georgia, trong đó Stewart và CertifID đã phối hợp để thu hồi tiền của khách hàng.

Powered by