Bài viết Blog Stewart

tháng năm 2021 Các chỉ số công việc của tiểu bang trong bối cảnh đại dịch đang phục hồi

Phát hành trên: Ngày 30 tháng sáu năm 2021

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Hôm qua Blog này đã thảo luận về các chỉ số việc làm của tiểu bang cho tháng năm 2021. Xem https://blog.stewart.com/stewart/2021/06/28/may-2021-state-job-metrics-in-a-recovering-pandemic-landscape/

Ngày nay, các số liệu tương tự được trình bày nhưng ở cấp độ Khu vực Thống kê Đô thị (MSA). Mặc dù Hoa Kỳ có 392 MSA, dữ liệu chỉ có sẵn cho 380 từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) dựa trên dữ liệu được điều chỉnh theo mùa cho phép so sánh bất kỳ tháng nào với tháng khác. BLS sửa đổi các dữ liệu này từ một tháng sang tháng tiếp theo và cũng sẽ trình bày lại mỗi năm trong quý 1 của năm tiếp theo.

Bảng đầu tiên cho thấy 40 MSA có tốc độ tăng trưởng việc làm lớn nhất (hoặc tổn thất nhỏ nhất) từ tháng hai 2020 (tháng trước đại dịch) đến tháng năm 2021 (dữ liệu mới nhất có sẵn). Cho đến nay, chỉ có 13 trong số 380 MSA với dữ liệu được báo cáo đã khôi phục tất cả các công việc bị mất (số lượng) trong đại dịch, với Idaho và Utah thống trị các MSA có hiệu suất tốt nhất.

Bảng tiếp theo là cùng một dữ liệu (tháng hai 2020 đến tháng năm 2021), nhưng cho thấy 40 MSA hoạt động kém nhất. California bao gồm tám MSA trong danh sách có hiệu suất kém nhất, nhưng cũng là tiểu bang lớn nhất về dân số trong cả nước với 26 metro trên toàn tiểu bang. Hawaii chỉ có hai MSA, cả hai đều nằm trong số 40 thành phố có hiệu suất kém nhất. New Mexico với tổng cộng bốn MSA bao gồm hai trong nhóm có hiệu suất kém nhất và Pennsylvania chiếm bốn (với tổng số 18 metro trong tiểu bang).

Tỷ lệ phần trăm mất việc làm phát sinh từ đại dịch là một chức năng của nhiều yếu tố bao gồm tỷ lệ nhiễm bệnh, tỷ lệ phần trăm tương đối của các lĩnh vực việc làm bị ảnh hưởng nặng nề (chẳng hạn như Giải trí & Tiếp đãi) và các lĩnh vực việc làm được coi là cần thiết, và các lệnh ngừng hoạt động và hạn chế bắt buộc của tiểu bang và địa phương. Tất cả các MSA đều khác nhau. Bảng tiếp theo cho thấy các MSA bị ảnh hưởng ít nhất khi bắt đầu đại dịch, với tỷ lệ phần trăm việc làm bị mất từ tháng hai 2020 (trước đại dịch) thấp nhất vào đáy. Chỉ có một MSA, Logan, Utah-Idaho, mất chưa đến 6 phần trăm tổng số việc làm khi đại dịch bùng phát.

40 MSA với tỷ lệ mất việc làm lớn nhất được nêu chi tiết trong bảng tiếp theo. Ba MSA, Atlantic City-Hammonton, Kahului-Lahaina và Elkhart-Goshen, mất hơn một trong ba công việc trong giai đoạn đầu của đại dịch.

40 MSA thiếu tổng số công việc lớn nhất (không phải phần trăm) được nêu chi tiết trong bảng tiếp theo. 15 MSA hàng đầu chiếm một nửa trong số tất cả các công việc bị mất trong nước tính đến tháng năm 2021 với tháng hai 2020 làm cơ sở.

Tốc độ tăng trưởng trong một tháng được trình bày trong bảng tiếp theo cho 40 MSA với mức tăng phần trăm lớn nhất trong các công việc từ tháng 4 đến tháng năm 2021.

Bảng tiếp theo tương tự như bảng trước, nhưng cho thấy 40 MSA có mức tăng trưởng việc làm trong một tháng thấp nhất từ tháng 4 đến tháng năm 2021.

Để kiểm tra một loạt các dữ liệu liên quan đến việc làm từ nhấp chuột BLS https://www.bls.gov/data/

Nhấp vào đây để xem tệp PDF có các số liệu việc làm đã thảo luận trước đó cùng với tốc độ tăng trưởng việc làm 12 tháng được đính kèm cho tất cả 380 MSA với dữ liệu có sẵn, được sắp xếp theo tiểu bang và MSA.

Nhiều xu hướng đang diễn ra đã được đẩy nhanh trong đại dịch bao gồm làm việc từ mọi nơi, thương mại điện tử và xu hướng di cư thoát khỏi một số MSA và chuyển đến những người khác. Ngoài ra, các thói quen mới đã được tạo ra trong 446 ngày qua kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trung bình, một thói quen mới diễn ra trong 66 ngày, vì vậy có nhiều thói quen mới sẽ tồn tại, tất cả đều ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và cuối cùng là việc làm. Đại dịch này chưa kết thúc và có khả năng, ít nhất là công việc khôn ngoan, sự phục hồi chung của Hoa Kỳ ít nhất là một nếu không phải là vài năm.

Ted

Powered by