Bài viết Blog Stewart

Các Chu Kỳ Bất Động Sản Thương Mại cho Q2 2021 -- Báo Cáo Phải Đọc Hàng Quý của Bác Sĩ Glenn Mueller

Phát hành trên: Ngày 1 tháng chín năm 2021

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Khi đại dịch tiến triển trong suốt vòng đời của nó, nhu cầu về bất động sản thương mại tiếp tục phát triển với một số loại bất động sản và thị trường đang gặp khó khăn và những loại khác đang bùng nổ. Hiểu biết chi tiết về thị trường cụ thể là rất quan trọng để xác định thị trường bất động sản cá nhân hiện đang ở đâu và họ đang hướng tới đâu.

Báo cáo của Tiến sĩ Glenn Mueller về Chu kỳ Bất động sản Thương mại hàng quý đưa ra quan điểm về những gì đang diễn ra trong bất động sản thương mại trên toàn quốc với chi tiết cụ thể cho 54 metro cho các bất động sản căn hộ, công nghiệp, văn phòng và bán lẻ. Tiến sĩ Mueller xác định bốn giai đoạn riêng biệt trong chu kỳ bất động sản thương mại cung cấp các điểm quyết định cho các chiến lược đầu tư và rút lui. Trung bình sức chứa dài hạn là yếu tố quyết định chính của tốc độ tăng trưởng tiền thuê và cuối cùng là giá trị tài sản. Lý tưởng nhất là Giai đoạn 2 - Mở rộng là góc phần tư lý tưởng cho hiệu suất của nhà đầu tư bất động sản như được thể hiện trong hai biểu đồ và thảo luận sau đây.

Trong suốt chu kỳ, Tiến sĩ Mueller mô tả hành vi cho thuê trong từng giai đoạn, sử dụng các Cấp độ Thị trường từ 1 đến 16. Sự cân bằng xảy ra ở Cấp độ Thị trường 11, trong đó tăng trưởng nhu cầu tương đương với tăng trưởng nguồn cung – theo nghĩa đen là điểm ngọt. Cân bằng Thị trường Cấp 11 cũng là mức chiếm chỗ cao nhất.

Giai đoạn 1 - Phục hồi giảm vị trí trống, không xây dựng mới

1-3 Tăng trưởng cho thuê âm
4-6 Dưới mức tăng trưởng cho thuê lạm phát

Giai đoạn 2 - Mở rộng giảm vị trí trống, Xây dựng mới

6-8 Thuê Nhanh chóng Hướng tới Các Cấp Xây Dựng Mới
8-11 Tăng trưởng tiền thuê nhà cao trên thị trường hạn hẹp

Giai đoạn 3 - Tăng cường cung ứng tăng tuyển dụng, Xây dựng mới

11-14 Tăng trưởng Tiền thuê Tích cực Nhưng Giảm

Giai đoạn 4 - Suy thoái tăng tuyển dụng, hoàn thành nhiều hơn

14-16, sau đó quay lại 1 Dưới Lạm phát, Tăng trưởng Tiền thuê Âm

Các thay đổi về tiền thuê nhà và chỗ ở cho Q2 2021 được nêu chi tiết tổng hợp cho Hoa Kỳ trong bảng sau. Văn phòng là một trong bốn loại bất động sản duy nhất cho thấy mức giảm tiền thuê hàng năm và hàng quý. Những người chiến thắng lớn là các căn hộ và bất động sản công nghiệp.

Báo cáo Q2 2021 của Tiến sĩ Mueller cho thấy giai đoạn chu kỳ hiện tại từ góc độ quốc gia đối với các loại tài sản. Chỉ có Nhà kho Công nghiệp ở Cấp độ Thị trường Cân bằng 11-- điều này có ý nghĩa với sự gia tăng doanh số bán hàng thương mại điện tử khổng lồ khi bắt đầu đại dịch và tăng trưởng liên tục. Văn phòng ngoại ô cũng nằm trong Giai đoạn 2 - Mở rộng mong muốn ở Cấp độ Thị trường 8.

Các căn hộ, Công nghiệp (Nghiên cứu & Phát triển và Không gian Linh hoạt), Văn phòng Trung tâm Thành phố và Bán lẻ (Khu vực/Cộng đồng), với thương mại điện tử đang phát triển, việc giao hàng mới đang diễn ra và một đường ống xây dựng, đang trong Giai đoạn 3 - Tăng cung với tiền thuê vẫn đang tăng nhưng với tốc độ giảm. Các Trung tâm Điện Bán lẻ và Trung tâm Mua sắm Khu vực chuyển từ Giai đoạn 4 – Suy thoái trong Q1 2021 sang Giai đoạn 1 – Phục hồi khi không có sự suy giảm về xây dựng và cho thuê. Cửa hàng Nhà máy Bán lẻ được cải thiện từ Giai đoạn 4 – Suy thoái trong Q1 2021 đến Giai đoạn 3 – HyperSupply trong Q2 2021.

Văn phòng được hiển thị trong bảng tiếp theo cho 54 hệ thống tàu điện ngầm riêng lẻ trên toàn quốc. [Tải xuống báo cáo cho tất cả các loại thuộc tính khác.] Gần 3/4 số Metro trong nghiên cứu của Mueller (72,2%) đã ở Giai đoạn 3 – Tăng cung kể từ Q2 2021. Chỉ có 7,0% thị trường văn phòng nằm trong Giai đoạn 2 – Mở rộng , cung phần tư mong muốn cho tiền thuê nhà tăng. Như được mô tả trong báo cáo đầy đủ của Mueller, con số sau Metro cho thấy có bao nhiêu Cấp độ Thị trường mà tàu điện ngầm cụ thể đã thay đổi so với quý trước. Ví dụ, Denver đã chuyển từ Cấp độ Thị trường 6 trong Q1 2021 sang Cấp độ Thị trường 14 kể từ Q2 2021 – tức là +8. Các thị trường được hiển thị bằng phông chữ in nghiêng đậm (11 trong 54 thị trường văn phòng) chiếm 50% tổng không gian được theo dõi bởi báo cáo của Mueller.

Báo cáo hàng quý của Mueller dựa trên gần 300 mô hình kinh tế lượng riêng lẻ. Rất tiếc, dữ liệu về các khách sạn không còn khả dụng.

Hãy chú ý đến từng loại tài sản trong báo cáo tập trung vào các thành phố có nguồn cung dư thừa, và cả những thành phố có nhu cầu về nguồn cung kéo dài.

Để tải xuống các báo cáo hàng quý hiện tại và trước đây, nhấp https://daniels.du.edu/burns-school/ và cuộn xuống phần BÁO CÁO CYCLE THỊ TRƯỜNG BANG THỰC TẾ trên Trang web. Để xem báo cáo Q2 2021, nhấp vào Microsoft Word - Cycle Monitor 21Q2-CS .docx (du.edu) Để tìm hiểu thêm về Bác sĩ Glenn Mueller, nhấp vào boronic .https://daniels.du.edu/directory/glenn-mueller/ Đối với các bác sĩ bất động sản thương mại, Bác sĩ Mueller là người đọc cần thiết mỗi quý.

Ted

Powered by