Bài viết Blog Stewart

Tăng trưởng Công việc Tháng 10 Cải tiến Như một Động cơ trên Nhiên liệu Tươi, Cao cấp

Phát hành trên: Ngày 5 tháng mười một năm 2021

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Tăng trưởng công việc, sau khi phún xạ vào tháng 9 như một động cơ có nước trong bình xăng, đã tăng trở lại trong tháng mười 2021 thêm 531.000 công việc mới trên cơ sở điều chỉnh theo mùa theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS). Điều này tốt hơn nhiều so với 450.000 dự báo đồng thuận giữa các nhà kinh tế được Wall Street Journal khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 4,8% theo tháng chín 2021 xuống còn 4,6% trong tháng 10 và giảm từ 6,9% một năm trước. Cục Dự Trữ Liên Bang coi tỷ lệ thất nghiệp từ 5,0 phần trăm đến 5,5 phần trăm là điểm bùng phát xác định việc làm toàn phần trước đại dịch. Bảng sau đây cho thấy sự thay đổi hàng tháng về việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tương ứng hàng tháng kể từ tháng một 2020.

Tổng số công việc được hiển thị hàng tháng trong biểu đồ bắt đầu từ 2007 – trước Đại suy thoái. Hoa Kỳ hiện đã thu hồi 81,2% trong số 22,4 triệu việc làm bị mất khi đại dịch bùng phát.

Không phải tất cả các lĩnh vực việc làm đều bị ảnh hưởng như nhau bởi đại dịch cũng như không phục hồi như nhau. Mức tăng việc làm hàng tháng tính đến tháng mười 2021 cho mỗi Siêu Ngành (theo định nghĩa của BLS) được hiển thị trong bảng. Cũng bao gồm phần trăm thay đổi so với tháng trước, theo năm và trước đại dịch – tháng hai 2020.

Những dữ liệu này được trình bày chi tiết hơn trong hai bảng tiếp theo. Phần đầu tiên chia số lượng việc làm thành hàng nghìn và phần trăm so sánh thứ hai. Hoạt động Tài chính là lĩnh vực duy nhất ngày nay có nhiều việc làm hơn so với tháng hai 2020 – tháng trước đại dịch.

Mức lương theo giờ đã tăng trên tất cả các Siêu ngành trên cơ sở hàng năm ngoại trừ Thông tin (giảm 0,5 phần trăm) như được hiển thị trong bảng tiếp theo. Mức tăng lớn nhất trong cả hai giai đoạn 12 và 24 tháng là Giải trí & Tiếp đãi, tăng lần lượt 13,9% và 11,2%.

Tỷ lệ thất nghiệp được nêu chi tiết trong các Đoàn hệ Giải trí Giáo dục và Nhân khẩu học ở bảng tiếp theo. Những người có Bằng Cử Nhân có tỷ lệ thất nghiệp khoảng một phần ba những người có ít hơn Bằng Tốt Nghiệp Trung Học ở mức 2,4 phần trăm và 7,4 phần trăm, tương ứng.

Tỷ lệ thất nghiệp cho Nghề nghiệp và theo Ngành & Lao động được nêu chi tiết trong hai bảng tiếp theo. Những dữ liệu này chỉ được báo cáo trên cơ sở chưa được điều chỉnh (không được điều chỉnh theo mùa) vì vậy chỉ có thể được so sánh theo năm trên cơ sở táo với táo.

Siêu ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất - từ góc độ công việc - vẫn là Giải trí và Khách sạn. Sau khi mất một nửa số việc làm trong tháng 3 và tháng tư 2020, ngành này đã trở lại như trong biểu đồ.

Lĩnh vực Sản xuất đã nhận được sự quan tâm đáng kể của báo chí trong thông cáo báo chí tháng 10 đã bổ sung thêm 60.000 việc làm trong tháng 10 – gấp đôi so với tháng trước. Tuy nhiên, chỉ cần quay lại số lượng công việc Sản xuất tính đến tháng một 2007 sẽ mất hơn hai năm với tốc độ 60.000 tháng. 60.000 là mức tăng việc làm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng tám 1998 trước đại dịch khi có 17,563 triệu việc làm trong lĩnh vực này so với 12,529 triệu việc làm tính đến tháng mười 2021.

Việc làm là tất cả đối với nền kinh tế. Giai đoạn. Mặc dù báo cáo việc làm tháng 10 là tin tức đáng hoan nghênh, nhưng có thể phải mất nhiều năm cho đến khi tất cả các Siêu Ngành trở lại số lượng việc làm trước đại dịch.

Ted

Powered by