Bài viết Blog Stewart

Thống kê Dân số Hoa Kỳ Ước tính Thay đổi Dân số từ 2020 đến 2021 -- theo Tiểu bang

Phát hành trên: Ngày 23 tháng mười hai năm 2021

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES


Mặc dù chỉ riêng tăng dân số không đảm bảo tăng trưởng kinh tế, nhưng những thay đổi từ năm này sang năm tiếp theo nói chung cho thấy nơi mọi người đang rời đi và nơi họ (và công việc của họ) đang hạ cánh. May mắn thay, Hoa Kỳ vẫn là một trong số ít các quốc gia phát triển kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng dân số. Từ 2020 đến 2021 dân số Hoa Kỳ tăng từ 331.501.080 lên ước tính 331.893.745 theo ước tính dân số Vintage vừa được Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố. Thật không may, mức tăng dân số ước tính chỉ 0,1 phần trăm là mức tăng phần trăm hàng năm nhỏ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

2020 Census đóng vai trò là nền tảng cho 2021 ước tính dân số Vintage, sau đó kết hợp dữ liệu từ việc sinh, tử vong và cả thông tin di cư trong nước và quốc tế. Cũng giống như với sự tăng trưởng việc làm từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, sự thay đổi dân số thay đổi trên toàn quốc. Bảng đầu tiên cho thấy 10 tiểu bang có tỷ lệ phần trăm tăng trưởng lớn nhất trong dân số từ 2020 đến 2021 và bảng thứ hai 10 tiểu bang có tỷ lệ phần trăm giảm lớn nhất. Trong danh sách này có tất cả 50 tiểu bang và Quận Columbia. Cũng giống như Idaho có mức tăng dân số lớn nhất ở mức 2,9 phần trăm, việc giảm bớt dân số của Quận Columbia có mức giảm lớn nhất trong dân số mất 2,9 phần trăm người dân trong 12 tháng. Trong số 50 tiểu bang và Quận Columbia, 17 tiểu bang có sự suy giảm dân số trong một năm, ba tiểu bang không có thay đổi (0,0%) và 31 tiểu bang ghi nhận mức tăng ít nhất là 0,1%.Hai bảng tiếp theo hiển thị các trạng thái có sự thay đổi lớn nhất (lên và xuống) trong dân số từ 2020 đến 2021. Texas, với mức tăng ròng trong một năm lớn nhất về dân số (tăng 310.288) gần như chiếm (số lượng) cho tất cả sự suy giảm của New York là 319.020 trong 2021.


Dữ liệu cho tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và Hoa Kỳ được hiển thị trong bảng tiếp theo.

Nhấp vào đây để đọc thông cáo báo chí từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ về ước tính dân số Vintage.

Nhấp vào đây để thảo luận về phương pháp ước tính dân số Vintage.

Mặc dù tăng trưởng dân số (hoặc mất) không tự động tương quan với thay đổi công việc, bảng cuối cùng cho thấy sự thay đổi dân số tương đối xếp hạng từ 2020 đến 2021 cùng với xếp hạng tăng trưởng công việc từ tháng hai 2020 (tháng trước đại dịch) đến tháng mười một 2021. Những điều này được sắp xếp theo tốc độ tăng trưởng dân số và có tương quan cao và có ý nghĩa thống kê. Đối với các số liệu thống kê, Hệ số Tương quan Khoảnh khắc Sản phẩm Pearson là 0,67813 và Hệ số Tương quan Xếp hạng Spearman 0,68581 với mỗi hệ số có Giá trị P nhỏ hơn 0,00001. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là đối với hầu hết các tiểu bang, những người có mức tăng dân số cũng có sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong khi sự suy giảm dân số đi cùng với mức tăng việc làm yếu hoặc mất việc theo nghĩa đen. Tuy nhiên, có những điểm ngoại lệ đối với những tuyên bố này. Ví dụ, Nevada, với tốc độ tăng dân số 1,0 phần trăm (đứng th ứ9 về tổng thể) có hiệu suất công việc tệ th ứ6 (đứng th ứ45) từ trước đại dịch (tháng hai 2020) đến tháng mười một 2021. Điều này có thể là do những người ra khỏi California và đến Nevada và bắt đầu các công ty riêng của họ (không được tính ngay vào công việc) hoặc họ chỉ đơn giản là nghỉ hưu ở đó do thuế ưu đãi. Nevada là một trong bảy tiểu bang không có thuế thu nhập của tiểu bang và xếp th ứ7 trong Chỉ số Khí hậu Thuế Kinh doanh Tiểu bang 2021 của Quỹ Thuế.

Luôn có những người thắng và thua về các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế, nhưng đại dịch đã đẩy nhanh những thay đổi này trên toàn quốc. Thay đổi là không thể tránh khỏi, nhưng tốc độ và hướng đi khác nhau giữa bối cảnh và thời gian kinh tế.

Ted

Powered by