Bài viết Blog Stewart

Thị trường việc làm Khu vực Thống kê Đô thị Tốt nhất (và Tệ nhất) - tháng năm 2022

Phát hành trên: Ngày 8 tháng bảy năm 2022

BỞI TED C. JONES PH.D.

Việc làm là tất cả đối với nền kinh tế và tạo ra nhu cầu cuối cùng về bất động sản. Giai đoạn.

Sau khi mất 22 triệu việc làm tại Hoa Kỳ vào tháng 3 và tháng tư 2020 khi bắt đầu đại dịch, Hoa Kỳ đã trở lại trong vòng 822.000 vị trí để trở lại, ít nhất là về số lượng, đến nơi mà quốc gia này đã ở trong tháng hai 2020. Tuy nhiên, sự phục hồi đó không đồng nhất trên toàn quốc.

Trong số 380 Khu vực Thống kê Đô thị (MSA) mà Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo dữ liệu việc làm được điều chỉnh theo mùa hàng tháng, một phần ba (131 hoặc 34,5%) hiện có nhiều việc làm như trước đại dịch. Ba bảng đầu tiên nêu chi tiết các MSA ít quay trở lại với số lượng việc làm trước đại dịch (tháng hai 2020), được sắp xếp từ những bảng đã thêm phần trăm tăng lớn nhất xuống chỉ còn phá vỡ đồng đều.

40 MSA hoạt động kém nhất từ tháng hai 2020 đến tháng năm 2022 được nêu chi tiết trong bảng tiếp theo.

Tính đến tháng năm 2022, 87,4 phần trăm của tất cả các công việc tại Hoa Kỳ là trong các MSA. Trong số 36 MSA có ít nhất 1 triệu việc làm, 14 (38,9%) đã trở lại mức độ việc làm trước đại dịch hoặc tốt hơn. 36 MSA với 1 triệu việc làm trở lên chiếm 60,0% tổng số việc làm trong các MSA và hơn một nửa (52,4%) tổng số việc làm trong các chỉ số hiệu suất công việc tại Hoa Kỳ kể từ tháng hai 2020 (tháng trước đại dịch) được trình bày trong bảng tiếp theo cho 36 MSA này. Trong số 14 người có mức tăng ròng trong tổng số việc làm kể từ khi bắt đầu đại dịch, một nửa (7), không có thuế thu nhập tiểu bang.

Tốc độ tăng trưởng việc làm trong 1 tháng gần nhất được đính kèm trong bốn bảng tiếp theo cho thấy 80 thị trường việc làm tốt nhất và 80 thị trường việc làm kém hiệu quả nhất từ tháng 4 đến tháng tháng năm 2022. Sự khác biệt cực độ trên khắp Hoa Kỳ trong thị trường việc làm được minh họa bằng cách so sánh MSA, Bloomington, Indiana có hiệu suất hàng đầu với mức tăng 1 tháng là 3,8% so với mức tồi tệ nhất là Racine, Wisconsin, giảm 1,7%.

Thị trường việc làm MSA tốt nhất – 1 tháng

Thực hiện thị trường việc làm MSA tồi tệ nhất – 1 tháng

Nhấp vào đây để xem PDF chi tiết các chỉ số này và các chỉ số việc làm khác cho tất cả 380 MSA kể từ tháng năm 2022 được sắp xếp theo tiểu bang và MSA.

Việc làm là tất cả đối với một nền kinh tế với tỷ lệ phục hồi và tăng trưởng rất khác nhau trên cả nước. Không có một kích thước phù hợp với tất cả các tuyên bố khi nói đến các chỉ số hiệu suất công việc.

Ted

Powered by