Bài viết Blog Stewart

Chu kỳ Bất động sản Thương mại Trên 54 Metro - Q4 2021, Bác sĩ Glenn Mueller

Phát hành trên: Ngày 23 tháng ba năm 2022

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Nhu cầu về bất động sản thương mại tiếp tục gia tăng với sự thay đổi của nền kinh tế, tình trạng của đại dịch và hiện nay là các cuộc xung đột toàn cầu. Trong khi một số loại bất động sản và thị trường gặp khó khăn, những loại khác đang bùng nổ. Hiểu biết chi tiết về thị trường cụ thể là rất quan trọng để xác định thị trường bất động sản cá nhân hiện đang ở đâu và họ đang hướng tới đâu.

Báo cáo của Tiến sĩ Glenn Mueller về Chu kỳ Bất động sản Thương mại hàng quý đưa ra quan điểm về những gì đang diễn ra trong bất động sản thương mại trên toàn quốc với chi tiết cụ thể cho 54 metro cho các bất động sản căn hộ, công nghiệp, văn phòng và bán lẻ. Tiến sĩ Mueller xác định bốn giai đoạn riêng biệt trong chu kỳ bất động sản thương mại cung cấp các điểm quyết định cho các chiến lược đầu tư và rút lui. Trung bình sức chứa dài hạn là yếu tố quyết định chính của tốc độ tăng trưởng tiền thuê và cuối cùng là giá trị tài sản. Lý tưởng nhất là Giai đoạn 2 - Mở rộng là góc phần tư lý tưởng cho hiệu suất của nhà đầu tư bất động sản như được thể hiện trong hai biểu đồ và thảo luận sau đây.

Trong suốt chu kỳ, Tiến sĩ Mueller mô tả hành vi cho thuê trong từng giai đoạn, sử dụng các Cấp độ Thị trường từ 1 đến 16. Sự cân bằng xảy ra ở Cấp độ Thị trường 11, trong đó tăng trưởng nhu cầu tương đương với tăng trưởng nguồn cung – theo nghĩa đen là điểm ngọt. Cân bằng Thị trường Cấp 11 cũng là mức chiếm chỗ cao nhất.

Giai đoạn 1 - Phục hồi giảm vị trí trống, không xây dựng mới

1-3 Tăng trưởng cho thuê âm

4-6 Dưới mức tăng trưởng cho thuê lạm phát

Giai đoạn 2 - Mở rộng giảm số lượng trống, Xây dựng mới

6-8 Thuê Nhanh chóng Hướng tới Các Cấp Xây Dựng Mới

8-11 Tăng trưởng tiền thuê nhà cao trên thị trường hạn hẹp

Giai đoạn 3 - Tăng nguồn cung Tăng Vị trí trống, Xây dựng Mới

11-14 Tăng trưởng Tiền thuê Tích cực Nhưng Giảm

Giai đoạn 4 - Suy thoái tăng tuyển dụng, hoàn thành nhiều hơn

14-16, sau đó quay lại 1 Dưới Lạm phát, Tăng trưởng Tiền thuê Âm

Các thay đổi về tiền thuê nhà và chỗ ở cho Q4 2021 theo báo cáo của Mueller được nêu chi tiết cho Hoa Kỳ tổng hợp trong bảng sau. Những người chiến thắng lớn đang diễn ra tiếp tục là các căn hộ và bất động sản công nghiệp. Trong khi các bất động sản Văn phòng và Bán lẻ cho thấy mức tăng tiền thuê nhà hàng năm kể từ Q4 2021, hãy xem xét ba quý cuối cùng của 2020 năm từ khi bắt đầu đại dịch (Quý 2 2020) đến Q4 2020. Lợi nhuận trong Q4 2021 chỉ chiếm lại một phần tổn thất phải chịu trong nửa sau của 2020 đối với các loại tài sản này.

Báo cáo Q4 2021 của Tiến sĩ Mueller cho thấy giai đoạn chu kỳ hiện tại từ góc độ quốc gia đối với các loại tài sản. Các căn hộ, Công nghiệp (Nhà kho, Nghiên cứu & Phát triển và Không gian Linh hoạt), và Bán lẻ (Khu vực/Cộng đồng – hãy nghĩ đến các cửa hàng tạp hóa), với thương mại điện tử ngày càng tăng và nhu cầu chung ngày càng tăng ở Giai đoạn 2 - Mở rộng Cân bằng Thị trường Cấp 11 với tiền thuê và mức độ chiếm dụng ở đỉnh điểm của chu kỳ. Trong khi các công trình công nghiệp đang ở đỉnh cao, JJL báo cáo hơn ½ tỷ feet vuông hiện đang được xây dựng.

Văn phòng Trung tâm & Ngoại ô, mặc dù vẫn đang trong Giai đoạn 2 – Việc mở rộng đang chứng kiến mức tăng tiền thuê nhà nhưng vẫn cách xa các mức chiếm dụng và tiền thuê nhà hàng đầu. Các loại hình Bán lẻ khác (Trung tâm Khu vực & Trung tâm Điện lực) vẫn nằm ngoài Giai đoạn 2 mong muốn – Mở rộng có tăng trưởng cho thuê âm hoặc tăng trưởng cho thuê thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Bán lẻ (Cửa hàng Nhà máy) nằm trong Giai đoạn 3 – Tăng cung, vẫn có tăng trưởng tiền thuê nhưng với tỷ lệ giảm.

Văn phòng được hiển thị trong bảng tiếp theo cho 54 hệ thống tàu điện ngầm riêng lẻ trên toàn quốc. [Tải xuống báo cáo cho tất cả các loại thuộc tính khác.] Hai mươi trong số các Metro trong nghiên cứu của Mueller (37 phần trăm) ở Giai đoạn 3 – Tăng cung kể từ Q4 2021. Bảy trong số các đơn vị đo lường (13%) thị trường văn phòng nằm trong Giai đoạn 4 – Suy thoái) với mức tăng trưởng tiền thuê dưới lạm phát hoặc âm. Các thị trường được hiển thị bằng phông chữ in nghiêng đậm (11 trong 54 thị trường văn phòng) chiếm 50% tổng không gian được theo dõi bởi báo cáo của Mueller.

Trên khắp các cơ sở công nghiệp, tất cả trừ một trong những thành phố lớn là cấp độ thị trường lý tưởng 11 – ngoại lệ là Stamford Connecticut.

Báo cáo hàng quý của Mueller dựa trên gần 300 mô hình kinh tế lượng riêng lẻ. Rất tiếc, dữ liệu về các khách sạn không còn khả dụng.

Hãy chú ý đến từng loại tài sản trong báo cáo tập trung vào các thành phố có nguồn cung dư thừa, và cả những thành phố có nhu cầu về nguồn cung kéo dài.

Để tải xuống các báo cáo hàng quý hiện tại và trước đây, hãy nhấp vào daniels.du.edu/burns-school và cuộn xuống phần BÁO CÁO CYCLE THỊ TRƯỜNG BANG THỰC TẾ trên Trang web. Đối với báo cáo Q4 2021, nhấp vào Microsoft Word - Cycle Monitor 21Q4-2.docx (du.edu)

Để tìm hiểu thêm về Bác sĩ Glenn Mueller, hãy nhấp vào IsdB REMSdaniels.du.edu/directory/glenn-mueller

Đối với các chuyên gia bất động sản thương mại, Tiến sĩ Mueller là người đọc cần thiết hàng quý.

Ted

Powered by