Cách chuẩn bị khóa sổ cho ngôi nhà của quý vị

BỞI NHÓM NỘI DUNG CỦA STEWART

Quan điểm của Người mua

Hành trình mua nhà của quý vị đã gần hoàn tất. Quý vị đã thực hiện tất cả các bước sơ bộ cần thiết, chẳng hạn như yêu cầu người bán chấp nhận đề nghị của quý vị và hoàn tất việc xem nhà. Tiếp theo là gì?

Khóa sổ là bước cuối cùng cần thiết để nhận chìa khóa cho ngôi nhà mới. Vào ngày này, quý vị sẽ ký các giấy tờ cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản cho quý vị và thanh toán chi phí khóa sổ cũng như mọi loại thuế và phí cần thiết khác. Tùy vào thành phố nơi có tài sản của quý vị, quá trình khóa sổ của quý vị có thể hơi khác một chút. Quá trình này có thể diễn ra tại văn phòng Stewart Title ở địa phương, với một nhà cung cấp dịch vụ Stewart Trusted Providers™ của chúng tôi, hoặc tại địa điểm do quý vị chọn. Quý vị có thể ký tài liệu của mình bằng cách ký điện tử hoặc ký ướt bằng bút và giấy.

Khi ngày khóa sổ đến gần, hãy xác nhận với văn phòng Stewart tại địa phương của quý vị về quá trình giao dịch và quý vị cần chuẩn bị những gì. Xác nhận trước lịch trình của quý vị với đại lý bất động sản và xác nhận các vật dụng cần mang theo. Dưới đây là một số vật dụng phổ biến và tư liệu cần chuẩn bị cho buổi khóa sổ:

Quan điểm của Người bán

Là người bán, quý vị có tương đối ít việc phải làm vào thời điểm này. Tránh những trục trặc thường gặp bằng cách đi trước một bước với cả hai bên.

Cần lưu ý nếu người mua gặp khó trong việc vay tiền theo các điều khoản quy định trong hợp đồng. Nếu bị từ chối, điều này có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ thỏa thuận và ngôi nhà của quý vị có thể lại được chào bán. Một ngày hoặc lâu hơn trước khi khóa sổ, hãy đảm bảo rằng các bên đã có tất cả các giấy tờ và tài liệu cần thiết.

Sự cố có thể xảy ra. Tư liệu có thể bị nhầm, trễ hoặc mất. Tuy nhiên, ta có thể tránh được những khó khăn thường gặp vào phút cuối.

Các bên phải có mặt vào lúc khóa sổ cần được thông báo về bất kỳ thay đổi nào về ngày, giờ hoặc địa điểm. Cần phải nhắc nhở họ một tuần trước khi khóa sổ và một lần nữa vào ngày hôm trước.

Mọi người có tên trên chứng thư mà theo đó quý vị có quyền sở hữu phải ký vào chứng thư mới mà theo đó quý vị cấp quyền sở hữu.

Biết quý vị sẽ được thanh toán khi nào và bằng cách nào. Đừng kỳ vọng tới việc sẽ rời khỏi bàn đàm phán với một tấm séc trên tay.

Nếu quý vị định mua một bất động sản khác, hãy cân nhắc tiến hành khóa sổ tại cùng một văn phòng theo lịch trình liên tục. Bằng cách đó, quý vị sẽ không phải lo về thời gian giải ngân. Quý vị ký vào giấy ủy quyền cho công ty bảo hiểm quyền sở hữu hoặc luật sư phân bổ từ bán sang mua.

Dưới đây là một số vật dụng phổ biến và tài liệu cần chuẩn bị cho buổi khóa sổ:

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về quy trình mua bán?

Powered by