Bài viết Blog Stewart

Tài liệu kỹ thuật phổ thông: Giao dịch chung cư trước và sau khi tháp Champlain Towers South sụp đổ

Phát hành trên: Ngày 19 tháng tám năm 2022

BỞI DAVID R. SHANKS, ESQ., LL.M. – NCS FL

Tài liệu kỹ thuật phổ thông này thảo luận về sự sụp đổ không may của Surfside, Tòa Tháp tuyên úy phía Nam của Florida trong tháng sáu 2021. Chúng tôi sẽ giải quyết nhiều câu hỏi và mối quan ngại về thảm kịch phát sinh, bao gồm cả những người có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính trong những trường hợp như vậy.

Đăng ký để tải xuống tài liệu này

Hãy nắm rõ, chọn tham gia tại đây để được thông báo về hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi.

Powered by