Thống kê Dân số Hoa Kỳ Ước tính Thay đổi Dân số 2021 đến 2022 và Tại sao - theo Tiểu bang và Quận Columbia

Sau khi giảm xuống mức tăng dân số phần trăm thấp nhất ở 2021 kể từ khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia ở 1776 quốc gia (tăng một con số nhỏ 0,1%), con số đó đã tăng gấp bốn lần với tỷ lệ từ 2022 đến 0,4 phần trăm theo ước tính từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Chỉ riêng việc tăng dân số không đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Thay đổi từ năm này sang năm tiếp theo nói chung cho thấy nơi mọi người đang rời đi và nơi họ (và công việc của họ - thường là) đang hạ cánh. Tuy nhiên, Work From Home (WFH) và Work From Anywhere (WFA) đã thay đổi điều đó.

May mắn thay, Hoa Kỳ vẫn là một trong số rất ít các quốc gia phát triển kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng dân số. Từ Ngày 1 tháng bảy năm 2021 đến Ngày 1 tháng bảy năm 2022 Dân số Hoa Kỳ đã tăng từ 332.013.554 người lên ước tính 333.287.557 người theo ước tính dân số Vintage của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ – đạt 1,256 triệu người. Những dữ liệu này rõ ràng không bao gồm những người di cư không có giấy tờ qua biên giới phía Nam.

2020 Census đóng vai trò là nền tảng cho 2022 ước tính dân số Vintage, sau đó kết hợp dữ liệu từ việc sinh con, tử vong và cả di cư trong nước và quốc tế. Cũng giống như với sự tăng trưởng việc làm từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, sự thay đổi dân số khác nhau trên toàn quốc. Bảng đầu tiên cho thấy 50 tiểu bang và Quận Columbia được sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm tăng trưởng lớn nhất trong quần thể từ 2021 đến 2022. Florida là tiểu bang có tỷ lệ dân số tăng trưởng cao nhất với tỷ lệ 1,9 phần trăm – gấp năm lần so với tổng thể Hoa Kỳ. Bốn địa điểm tiếp theo bao gồm: Idaho +1,8 phần trăm, Nam Carolina +1,7 phần trăm, Texas +1,6% với South Dakota và Montana được đánh giá ở mức 1,5%. Mức giảm lớn nhất là New York -0,9%, Illinois và Louisiana -0,8%, West Virginia -0,6% và Hawaii -0,5%.

Các tiểu bang được xếp hạng theo sự thay đổi ròng về số lượng dân số từ 2021 đến 2022 trong bảng tiếp theo. Texas, đã công bố mức tăng ròng trong một năm lớn nhất về dân số (tăng 470.708) bao gồm số lượng tổn thất dân số của New York, California, Illinois, Pennsylvania và Louisiana kết hợp (với tổng số giảm 475.335 trong 2022). Mặc dù Texas chỉ chiếm 9,0 phần trăm tổng dân số Hoa Kỳ trong 2022 người, Tiểu bang Lone Star chiếm 37,5 phần trăm mức tăng dân số ròng trên toàn quốc. Năm tiểu bang chiếm hơn 98 phần trăm mức tăng dân số ròng của Hoa Kỳ trong 2022 tiểu bang: Texas, Florida, Bắc Carolina, Georgia và Arizona. Hai tiểu bang về cơ bản không có sự thay đổi về dân số ở 2022 tiểu bang - Vermont và Alaska - trong khi 17 tiểu bang cho thấy sự mất mát. New York đã giành được vinh dự không chỉ mất nhiều người nhất mà còn có tỷ lệ phần trăm dân số giảm nhiều nhất trong 2022.

Tăng trưởng dân số (hoặc suy giảm) là một chức năng của sự gia tăng tự nhiên ròng (sinh trừ đi tử vong) và di cư (cả quốc tế và giữa các tiểu bang). Bảng tiếp theo cho thấy sự thay đổi dân số tự nhiên được tính bằng cách trừ các trường hợp tử vong do sinh. Gần một nửa số tiểu bang (24) có dân số tự nhiên giảm xuống chỉ còn 2022 người. Mặc dù New York có tổng dân số giảm nhiều nhất ở 2022 người, nhưng giảm 180.341 người, dân số tự nhiên tăng 35.611. Florida có số ca tử vong nhiều hơn 40.216 ca sinh, nhưng nhờ di cư, số người tử vong đã tăng thêm 416.754 người.

Dòng di cư ròng trong nước và quốc tế cũng ảnh hưởng đến dân số. Bảng tiếp theo hiển thị di chuyển ròng trong 2022 bao gồm các dòng chảy quốc tế và trong nước. Di cư quốc tế chiếm 1.010.923/2022, gấp ba lần so với đại dịch 2021. Florida là nơi thắng lợi lớn trong việc di cư, có tổng cộng 444.484 người chuyển đến từ ngoài tiểu bang (318.855) và quốc tế (125.629). Mặc dù California có nhiều người nhập cư quốc tế nhất tại 125.715 tiểu bang đã mất 343.230 cư dân chuyển ra khỏi tiểu bang trong 2022 người.

Thứ hạng cá nhân về di cư quốc tế và trong nước được nêu chi tiết trong bảng tiếp theo. Mỗi tiểu bang và Quận Columbia đều có mức tăng trưởng di cư quốc tế ròng tích cực trong năm 2022. Di cư trong nước là tích cực đối với 26 tiểu bang.

Mặc dù tăng trưởng dân số (hoặc mất) không tự động tương quan với thay đổi công việc, bảng cuối cùng cho thấy phần trăm thay đổi dân số (và thứ hạng) từ 2021 đến 2022 và các chỉ số tương tự cho tăng trưởng công việc ròng từ tháng hai 2020 (tháng trước đại dịch) đến tháng mười một 2022. Tăng trưởng dân số ở 2022 và tăng trưởng việc làm từ trước đại dịch đến tháng 11 có mối tương quan cao và có ý nghĩa thống kê.

Đối với các số liệu thống kê, Hệ số Tương quan Khoảnh khắc Sản phẩm Pearson là 0,76555 và Hệ số Tương quan Xếp hạng Spearman 0,71846 với mỗi hệ số có Giá trị P nhỏ hơn 0,00001. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là đối với hầu hết các tiểu bang, những người có mức tăng dân số cũng có sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong khi sự suy giảm dân số đi cùng với mức tăng việc làm yếu hoặc mất việc theo nghĩa đen. Tuy nhiên, có những điểm ngoại lệ đối với những tuyên bố này. Ví dụ, Delaware với tốc độ tăng dân số là 1,4 phần trăm (thứ 7 tổng thể tốt nhất) và thứ 39 kém nhất (-1,4%) hiệu suất công việc từ trước đại dịch (tháng hai 2020) đến tháng mười một 2022. Các bất thường khác bao gồm The District of Columbia (tăng trưởng dân số tốt thứ 21 và xếp thứ 49 về việc làm tốt nhất) và Oregon với mức tăng việc làm tốt thứ 17 và thay đổi dân số tốt thứ 46.

Nhấp vào đây để đọc thông cáo báo chí từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ về ước tính dân số Vintage nhấp vào https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2022/2022-population-estimates.html

Nhấp vào đây để tải xuống các bảng dữ liệu ước tính quần thể Vintage khác nhau. https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/tables.html

Luôn có những người thắng và thua về các yếu tố nhân khẩu học và kinh tế, nhưng đại dịch đã đẩy nhanh những thay đổi này trên toàn quốc. Thay đổi là không thể tránh khỏi, nhưng tốc độ và hướng thay đổi theo bối cảnh kinh tế tại bất kỳ thời điểm nào.

Ted

Powered by