Gửi tiền dễ dàng và an toàn
Tiền có lợi nhất trên thiết bị di động của bạn

Stewart Title xin đưa ra một cách tiện lợi để kinh doanh thông qua ứng dụng di động ZOCCAM®. Ứng dụng này cho phép khách hàng của quý vị gửi tiền trực tiếp từ thiết bị di động của họ.

Ngoài ra, còn có một loạt lợi ích khác:

  • Gửi tiền trực tiếp cho đại lý ký quỹ và người cho vay
  • Khả năng chụp ảnh đối với gửi tiền bằng séc
  • Khả năng tạo séc điện tử bằng cách sử dụng tính năng [Z] Check trong ứng dụng *
  • Có sẵn trên cả Google Play và App Store
  • Đăng ký và xác minh được thực hiện ngay từ thiết bị di động của quý vị
  • Không cần khóa sổ tại văn phòng

* [Z] Check hiện không có sẵn trên Android.

Tải xuống ứng dụng di động Zoccam để bắt đầu ngay hôm nay.

Powered by