Phục vụ Toàn thể Khu vực Corpus Christi, Texas

Bộ tư liệu dành cho Đại lý Mới

Danh sách kiểm tra để Khóa sổ Thành công dành cho Đại lý

Nếu quý vị là Đại lý của Người mua:

 1. Bất cứ khi nào quý vị nộp Tiền cọc/Hợp đồng cho Stewart Title hoặc ngay khi có thể sau đó, vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên công ty thế chấp của Người mua, tên nhân viên cho vay/chuyên viên xử lý, số điện thoại/fax cùng với tất cả các địa chỉ email liên quan.
 2. Trong thời gian sớm nhất có thể, vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên đại lý bảo hiểm, điện thoại/fax và địa chỉ email của Người mua của quý vị.
 3. Vui lòng cung cấp mẫu ủy quyền giải ngân hoa hồng của quý vị (còn gọi là CDA), nếu có.
 4. Sau khi nhận được Cam kết Quyền sở hữu, vui lòng xem lại Phụ lục C để biết các mục/vấn đề cần được cung cấp và/hoặc giải quyết trước khi khóa sổ. Vui lòng cung cấp tư liệu liên quan và/hoặc tên liên hệ càng sớm càng tốt.
 5. Bất cứ khi nào quý vị nộp Tiền cọc/Hợp đồng cho Stewart Title hoặc sớm nhất có thể sau đó, vui lòng thông báo cho Nhân viên Ký quỹ và/hoặc Trợ lý Ký quỹ của quý vị về việc sẽ gửi giấy tờ khóa sổ của Người mua hay là sử dụng Giấy ủy quyền. Mẫu Giấy ủy quyền phải được Stewart Title cũng như Người cho vay của Người mua phê duyệt trước.
 6. Vui lòng gọi điện để sắp xếp cuộc hẹn khóa sổ của quý vị trước ít nhất một tuần.
 7. Nhắc Người mua của quý vị rằng họ sẽ cần mang theo séc thu ngân đề trả cho Stewart Title đối với phần chi phí khóa sổ của mình.* Đồng thời nhắc họ mang theo hai loại giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp như Hộ chiếu, Giấy phép Lái ​​xe, Chứng minh nhân dân, Thẻ An sinh Xã hội, v.v. * Vui lòng tham khảo Bảng kê Tất toán HUD cuối cùng, đã được duyệt để biết số tiền [chi phí] khóa sổ chính xác phải trả.
 8. Hãy nhớ rằng Người mua của quý vị và Nhân viên Ký quỹ (hay còn gọi là Chuyên viên Khóa sổ) cần hướng dẫn khóa sổ và tài liệu vay từ công ty cho vay thế chấp [của Người mua] ít nhất vài giờ trước khi khóa sổ để có đủ thời gian xem xét và chuẩn bị.

Nếu quý vị là Đại lý của Người bán:

 1. Trong thời gian sớm nhất có thể, hoặc là theo Hợp đồng Tiền cọc hoặc là theo thư riêng, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin thanh toán cho các khoản vay hiện có của Người bán - tên công ty thế chấp, số khoản vay, số điện thoại/fax và số an sinh xã hội.
 2. Vui lòng đính kèm một bản sao của Thỏa thuận Báo giá cùng với Hợp đồng.
 3. Vui lòng cung cấp mẫu ủy quyền giải ngân hoa hồng của quý vị (còn gọi là CDA), nếu có.
 4. Sau khi nhận được Cam kết Quyền sở hữu, vui lòng xem lại Phụ lục C để biết các mục/vấn đề cần được cung cấp và/hoặc giải quyết trước khi khóa sổ. Vui lòng cung cấp tư liệu liên quan và/hoặc tên liên hệ càng sớm càng tốt.
 5. Vui lòng cung cấp bản sao của bản đo vẽ hiện hành nếu nó được sử dụng cho mục đích khóa sổ, với điều kiện không có sửa đổi/cải tiến kết cấu nào đối với tài sản kể từ ngày [đo vẽ] ban đầu.
 6. Vui lòng thông báo cho Nhân viên Ký quỹ/Trợ lý Ký quỹ tên của công ty bảo hành nhà ở sẽ được sử dụng, nếu có, cũng như người/bên chịu trách nhiệm yêu cầu.
 7. Vui lòng gửi fax hoặc email các bản sao sửa chữa và/hoặc hóa đơn khác cần thanh toán "ngoài mục đích khóa sổ" cho Nhân viên Ký quỹ hoặc Trợ lý Ký quỹ trước ngày/giờ khóa sổ thực tế... cung cấp hóa đơn trong quá trình khóa sổ sẽ gây chậm trễ.
 8. Vui lòng thông báo cho Nhân viên Ký quỹ và/hoặc Trợ lý Ký quỹ của quý vị về việc sẽ gửi giấy tờ khóa sổ của Người bán hay là sử dụng Giấy ủy quyền. Mẫu Giấy ủy quyền phải được Stewart Title phê duyệt trước.
 9. Vui lòng gọi điện để sắp xếp cuộc hẹn khóa sổ của quý vị trước ít nhất một tuần. Vui lòng gọi trước một ngày để xác nhận thời gian khóa sổ của quý vị.

Cùng nhau, chúng ta có thể hoàn thành buổi khóa sổ suôn sẻ và thành công. Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ!

Powered by