Phục vụ Toàn thể Khu vực Bắc Nevada

Dành cho Người cho vay và Chuyên gia Bất động sản

Đội ngũ Kinh doanh Stewart Title của chúng tôi rất vui khi được mang đến các công cụ khác nhau để hỗ trợ người cho vay và chuyên gia bất động sản tại thị trường Bắc Nevada. Là đối tác đáng tin cậy của quý vị trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các nguồn lực cần thiết để giúp doanh nghiệp của quý vị phát triển. Hãy xem danh sách dưới đây để biết các nguồn lực thị trường hữu ích dành cho quý vị.

Yêu cầu Trực tuyến

Truy cập mẫu Yêu cầu Dịch vụ Khách hàng trong phần Trung tâm Yêu cầu trên trang web của chúng tôi, để tạo thuận lợi cho quá trình yêu cầu đối với các dịch vụ sau:

  • Hồ sơ Bất động sản và Danh sách Địa chỉ Nhận thông tin mới nhất về bất động sản Bắc Nevada.
  • Open House Goodie Bags Chuẩn bị kiến thức về ngôi nhà của quý vị bằng túi goodie, vui lòng yêu cầu trước ít nhất 24 giờ, bao gồm hồ sơ tài sản, tập văn bản sẽ ký, tờ phiếu các câu hỏi thường gặp, v.v.
  • Hướng dẫn bản in hoặc bản điện tử cho người mua, người bán và người chuyển nhà, bao gồm Fernley, Carson City, Carson Valley, Dayton, Lake Tahoe (Bắc và Nam), Reno và Yerington.
  • Tư liệu Dành cho Chủ nhà Tờ phiếu ghi các câu hỏi thường gặp về quyền sở hữu, tiền ký quỹ và quá trình giao dịch bất động sản dành cho người mua, người bán và người vay vốn.
  • Thẻ Tiện ích Danh sách các số điện thoại quan trọng ở Dayton, Douglas, Carson City, Fernley, Lake Tahoe và Washoe.
  • Số liệu thống kê thị trường bất động sản hàng tuần Số liệu thống kê của thành phố và thị trường, được công bố vào thứ Tư.
  • Lịch sự kiện địa phương hàng tuần Danh sách sự kiện của Reno-Sparks-Fernley and Carson City-Gardnerville, được công bố vào thứ Năm.

Liên hệ Đội ngũ của Chúng tôi

Đối với các dịch vụ dưới đây hay bất kỳ yêu cầu nào khác, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Yêu cầu của quý vị luôn được hoan nghênh và chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ.

  • Nhà môi giới đột phá Lập tư liệu tiếp thị bằng tờ rơi có sẵn (thư, bưu thiếp, móc treo cửa, v.v.), đồng thời nhận các lời khuyên mới nhất và hay nhất dành cho chuyên gia bất động sản.
  • Cơ sở dữ liệu NOD-NOS Xem danh sách các ngôi nhà trước khi bị tịch biên trên thị trường.

Powered by