CẢNH BÁO: Gần đây, chúng tôi phát hiện một công ty đã xuyên tạc về việc họ là chi nhánh của nhóm các công ty Stewart (Stewart Title). Công ty này đang sử dụng sai tên Stewart Title Guaranty de México và hoạt động ngoài Monterrey, N.L. Công ty này không phải là một thành viên của Stewart Title hoặc đại lý được ủy quyền. Trang web của họ: https://stewartguarantydemexico.com.mx/ cũng không liên quan tới Stewart Title. Mọi hợp đồng phát hành bởi bên thứ ba không được cấp phép sẽ không được Stewart Title công nhận và chúng tôi sẽ không thể xử lý bất kỳ khiếu nại nào từ bất kỳ người được bảo hiểm nào có hợp đồng do bên thứ ba không được cấp phép phát hành.

Phục vụ Toàn thể Khu vực Mexico

Công ty bảo hiểm quyền sở hữu ở Mexico mà quý vị có thể tin tưởng.

Stewart Title Guaranty de México S.A. de CV (STGMEX) là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Stewart Title Guaranty Company (STG) và là công ty bảo hiểm quyền sở hữu đầu tiên ở Mexico được Comisión Nacional de Seguros y Fianzas of Mexico cấp phép cho phát hành hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu ở Mexico.

Là công ty thẩm định bảo hiểm quyền sở hữu đầu tiên ở Mexico, STGMEX đã xây dựng chuyên môn vượt trội về năng lực thẩm định các rủi ro quyền sở hữu đặc thù của Mexico. Kể từ đó, STGMEX đã và đang thẩm định hợp đồng bảo hiểm cho các dự án phát triển bất động sản hiện nay ở Mexico, đồng thời cung cấp cho khách hàng toàn cầu một loạt các điều khoản bảo hiểm quen thuộc.

Có trụ sở chính tại Thành phố Mexico, STGMEX phát hành hợp đồng bảo hiểm trên khắp Mexico cho nhiều khách hàng bao gồm các nhà thầu phát triển, người cho vay, quỹ bất động sản và nhà đầu tư nước ngoài.

Là một công ty con của Stewart Title Guaranty Company, một trong những công ty bảo lãnh quyền sở hữu toàn cầu lớn nhất, STGMEX có thể thẩm định các giao dịch có giá trị lớn cho cả nhà đầu tư Mexico và thế giới.

Stewart Title Guaranty Company là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Stewart Information Services Corporation, NYSE: STC. Quý vị có thể tìm hiểm thêm thông tin về Stewart tại www.stewart.com

Xem Chính sách Quyền riêng tư của Stewart Mexico

Powered by