Phục vụ Toàn thể Khu vực Mexico

Trong Bản Tin

Ngày 2 tháng năm năm 2011

Stewart Title công bố phán quyết thắng lợi

Stewart Information Services Corporation (NYSE: STC) hôm nay đã công bố phán quyết thắng lợi trong một vụ án liên quan đến Stewart Title Guaranty Co. và Citigroup Global Markets Realty Corp. do bồi thẩm đoàn của tòa án bang Texas ra quyết định vào ngày Ngày 29 tháng tư năm 2011.

Chúng tôi hài lòng với phán quyết và xin chân thành cảm ơn các bồi thẩm viên đã nỗ lực cần mẫn và cống hiến cho công chúng trong phiên tòa này suốt 10 tuần qua.

Stewart tự hào có truyền thống lâu đời về thực hành kinh doanh cẩn trọng và khả năng không ngừng của mình trong việc cung cấp dịch vụ và mang đến mức độ hài lòng cao cho khách hàng thông qua nỗ lực đổi mới trong quy trình giao dịch bất động sản.

Ngày 12 tháng chín năm 2006

STGMEX bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

Mike Skalka đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của tập đoàn quốc tế Stewart, đồng thời cũng đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Stewart Information International Inc.; Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V., đơn vị thẩm định bảo hiểm của Stewart ở Mexico; và Stewart Title Limited, đơn vị thẩm định bảo hiểm của Stewart ở Vương quốc Anh.

Stewart Information International Inc., Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. và Stewart Title Limited là các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Stewart Information Services Corp. (NYSE-STC).

Powered by