Thông cáo Báo chí

AM Khẳng định Tốt nhất Xếp hạng Tín dụng của các Thành viên Stewart Title Group

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--AM Best đã khẳng định Xếp hạng Sức mạnh Tài chính (FSR) của A- (Excellent) và Xếp hạng Tín dụng Người cấp Dài hạn (ICR Dài hạn) của “a-” cho các công ty thành viên của Stewart Title Group (Stewart). AM Best cũng đã khẳng định ICR Dài hạn của “bbb-” cho công ty mẹ, Stewart Information Services Corporation (có trụ sở chính tại Houston, TX) [NYSE: STC]. Triển vọng của các Xếp hạng Tín dụng (xếp hạng) này ổn định. Xem bên dưới để biết danh sách tất cả các công ty. Ngoài ra, hãy xem nhận xét của AM Best về xếp hạng của các Thành viên của Stewart Title Group Sau khi thông báo bán hàng.

Xếp hạng phản ánh sức mạnh bảng cân đối kế toán của Stewart, được AM Best phân loại là rất mạnh, cũng như hiệu suất hoạt động đầy đủ, hồ sơ kinh doanh trung lập và quản lý rủi ro doanh nghiệp thích hợp.

Các yếu tố xếp hạng này được bắt nguồn từ mức vốn hóa điều chỉnh theo rủi ro thuận lợi của tập đoàn và kết quả đầu tư và bảo hiểm có lợi nhuận liên tục của tập đoàn. Stewart cũng được hưởng lợi từ vị trí thị trường của mình với tư cách là nhà văn bảo hiểm quyền sở hữu lớn thứ tư tại Hoa Kỳ và kinh doanh ở cả 50 tiểu bang, cũng như sự hiện diện ngày càng tăng trên phạm vi quốc tế. Sự đa dạng hóa toàn cầu này giúp giảm thiểu rủi ro tập trung vốn có khi là một nhà văn đơn dòng của bảo hiểm quyền sở hữu.

Stewart Title Guaranty de Mexico, S.A. de C.V. đã trở thành thành viên của AM Best-rated Stewart trên Ngày 28 tháng bảy năm 2018, dựa trên tầm quan trọng của việc cấp phép tại Mexico, điều này là cần thiết do các quy định trong nước không cho phép các chi nhánh hoạt động tại Mexico. Ngoài ra, công ty là một công ty con của Stewart và được tích hợp hoàn toàn vào tập đoàn thông qua các quy trình bảo hiểm, tái bảo hiểm và yêu cầu bồi thường, cũng như thông qua hỗ trợ hành chính do các hoạt động của Hoa Kỳ cung cấp.

Hành động xếp hạng tích cực có thể là kết quả của xu hướng hiệu suất bảo hiểm tích cực, kèm theo tăng trưởng vốn hóa điều chỉnh theo rủi ro. Sự suy giảm đáng kể hiệu suất hoạt động dẫn đến sự suy giảm vốn hóa điều chỉnh theo rủi ro có thể dẫn đến các hành động xếp hạng tiêu cực. Hành động đánh giá tiêu cực cũng có thể xảy ra nếu công ty nắm giữ gặp vấn đề thanh khoản hoặc tăng đòn bẩy đáng kể.

FSR của A- (Xuất sắc) và ICR Dài hạn của “a-” đã được khẳng định với triển vọng ổn định cho các thành viên sau của Stewart Title Group:

  • Stewart Title Guaranty Company
  • Stewart Title Insurance Company
  • Stewart Title Limited

Thông cáo báo chí này liên quan đến Xếp hạng Tín dụng đã được công bố trên trang web của AM Best. Để biết tất cả thông tin xếp hạng liên quan đến việc phát hành và tiết lộ thích hợp, bao gồm chi tiết về văn phòng chịu trách nhiệm phát hành từng xếp hạng riêng lẻ được tham chiếu trong bản phát hành này, vui lòng xem trang web Hoạt động Xếp hạng Gần đây của AM Best. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và giới hạn của các ý kiến Xếp hạng Tín dụng, vui lòng xem Hiểu về Xếp hạng Tín dụng của Best. Để biết thông tin về việc sử dụng phương tiện truyền thông phù hợp của Xếp hạng tín dụng tốt nhất và thông cáo báo chí tốt nhất của AM, vui lòng xem Hướng dẫn về phương tiện truyền thông - Sử dụng phù hợp Xếp hạng tín dụng tốt nhất và Thông cáo báo chí hành động xếp hạng tốt nhất của AM.

AM Best là một cơ quan xếp hạng toàn cầu và nhà cung cấp thông tin tập trung duy nhất vào ngành bảo hiểm. Truy cập www.ambest.com để biết thêm thông tin.

Bản quyền © 2019 của A.M. Best Rating Services, Inc. và/hoặc các chi nhánh của công ty. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Powered by