Thông cáo Báo chí

Stewart công bố định giá chào bán cổ phiếu phổ thông công khai

HOUSTON ( Ngày 12 tháng tám năm 2020) – Stewart Information Services Corporation (NYSE: STC) hôm nay đã công bố giá chào bán công khai 2.631.600 cổ phiếu phổ thông, với giá cho công chúng là 38,00 USD mỗi cổ phiếu. Tất cả các cổ phiếu đang được Stewart chào bán. Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào Ngày 17 tháng tám năm 2020, tùy thuộc vào sự hài lòng của các điều kiện đóng cửa thông thường. Các nhà bảo hiểm cho đợt chào bán này cũng có tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 394.740 cổ phiếu phổ thông của Stewart với giá cho công chúng, giảm bớt các khoản chiết khấu và hoa hồng bảo hiểm. Tổng số tiền thu được từ việc chào bán, trước khi khấu trừ các khoản chiết khấu và hoa hồng bảo hiểm và các chi phí chào bán khác mà Stewart phải trả, dự kiến sẽ vào khoảng 100 triệu đô la (hoặc 115 triệu đô la nếu các nhà bảo hiểm thực hiện lựa chọn mua toàn bộ cổ phiếu bổ sung). Cổ phiếu phổ thông của Stewart được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York dưới biểu tượng mã “STC”.

Goldman Sachs & Co. LLC đóng vai trò là quản lý duy nhất điều hành sổ sách cho việc chào bán với Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. và Stephens Inc. đóng vai trò là đồng quản lý.

Một báo cáo đăng ký (bao gồm bản cáo bạch cơ sở) và bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Tuyên bố đăng ký sẽ tự động có hiệu lực sau khi nộp. Việc cung cấp chỉ được thực hiện bằng phương tiện bổ sung bản cáo bạch (bao gồm bản cáo bạch cơ bản đi kèm). Một bản sao của bản cáo bạch bổ sung cuối cùng, khi có sẵn, có thể được lấy từ Goldman Sachs & Co. LLC, Người nhận: Phòng Prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, điện thoại: 1-212-902-1171, fax: 212-902-9316 hoặc bằng cách gửi email prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua, cũng như sẽ không có bất kỳ đề nghị hoặc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào trong đó đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc chứng nhận các chứng khoán này theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy.

Giới thiệu về Stewart

Stewart Information Services Corporation (NYSE-STC) là một công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động trực tiếp, mạng lưới các Nhà cung cấp Tin cậy của Stewart và gia đình các công ty. Từ bảo hiểm quyền sở hữu nhà ở và thương mại, các dịch vụ đóng cửa và thanh toán cho đến các dịch vụ chuyên biệt cho ngành thế chấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện, chuyên môn sâu và các giải pháp mà khách hàng của chúng tôi cần cho bất kỳ giao dịch bất động sản nào. Tại Stewart, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ vững chắc – và những mối quan hệ đối tác này là nền tảng của mọi giao dịch chốt giao dịch, mọi giao dịch và mọi giao dịch. Stewart. Đối tác thực sự. Khả năng thực sự. Nhãn hiệu thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Thận trọng đối với các tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố liên quan đến kỳ vọng, dự đoán, niềm tin và triển vọng của Stewart, đó là những “tuyên bố hướng tới tương lai” theo ý nghĩa của luật chứng khoán liên bang và về bản chất là không chắc chắn. Các từ như "mong đợi", "dự đoán", "dự định", "kế hoạch", "tin tưởng", "tìm kiếm", "sẽ", "dự đoán" và các cách diễn đạt tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến việc hoàn thành, thời gian và quy mô của việc chào bán công khai, sự hài lòng của các điều kiện đóng cửa thông thường liên quan đến việc chào bán, việc đóng cửa dự kiến của việc chào bán và tham chiếu đến việc Stewart có hoàn thành việc chào bán hay không. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy không phải là sự đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và bạn được cảnh báo không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này. Hoạt động kinh doanh và hoạt động của Stewart chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau và do đó, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán bởi bất kỳ tuyên bố tương lai nào. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở, rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến việc hoàn thành chào bán công khai và sự hài lòng của các điều kiện đóng cửa thông thường liên quan đến chào bán công khai. Các yếu tố khác nhau cũng có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động, kết quả kinh doanh hoặc tài chính của Stewart trong tương lai và khiến kết quả thực tế của Stewart khác biệt đáng kể so với các kết quả có trong các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thời gian và tác động của đại dịch COVID-19; những thay đổi bất lợi về mức độ hoạt động bất động sản; thay đổi về lãi suất thế chấp, doanh số bán nhà hiện tại và mới, và tính sẵn có của tài trợ thế chấp; Khả năng của Stewart trong việc phản hồi và thực hiện các thay đổi công nghệ, bao gồm việc hoàn thành việc triển khai các hệ thống doanh nghiệp của Stewart; tác động của việc mất quyền sở hữu ngoài dự kiến hoặc sự cần thiết phải tăng cường dự trữ tổn thất hợp đồng của Stewart; bất kỳ ảnh hưởng nào của việc mất quyền sở hữu đối với dòng tiền và điều kiện tài chính của Stewart; khả năng thu hút và giữ chân các nhân viên bán hàng có năng suất cao; tác động của việc kiểm tra các hoạt động đại lý của Stewart về chất lượng và lợi nhuận; tỷ lệ chuyển tiền của cơ quan độc lập; thay đổi đối với những người tham gia thị trường thế chấp thứ cấp và tỷ lệ tái cấp vốn ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm quyền sở hữu; không tuân thủ quy định, gian lận hoặc gian lận của các đại lý hoặc nhân viên bảo hiểm quyền sở hữu của Stewart; Khả năng của Stewart trong việc ứng phó kịp thời và tiết kiệm chi phí với những thay đổi quan trọng trong ngành và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới; kết quả của vụ kiện đang chờ xử lý; tác động của những thay đổi trong các quy định của chính phủ và bảo hiểm, bao gồm bất kỳ khoản giảm giá nào trong tương lai đối với các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm quyền sở hữu; Sự phụ thuộc của Stewart vào các công ty con hoạt động của Stewart như một nguồn dòng tiền; Khả năng tiếp cận thị trường vốn chủ sở hữu và vay nợ của Stewart khi và nếu cần; Khả năng của Stewart trong việc phát triển các hoạt động quốc tế của Stewart; mùa vụ và thời tiết; và khả năng của Stewart trong việc phản hồi hành động của các đối thủ cạnh tranh của Stewart. Những rủi ro và sự không chắc chắn này, cũng như những rủi ro khác, được thảo luận chi tiết hơn trong hồ sơ của Stewart với SEC, bao gồm trong phần có tiêu đề “Các yếu tố rủi ro” trong bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và các tài liệu được kết hợp bằng cách tham chiếu trong đó, bao gồm Báo cáo thường niên trên Mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý trên Mẫu 10-Q nộp cho SEC trên Ngày 4 tháng năm năm 2020 và Ngày 3 tháng tám năm 2020, tương ứng và các báo cáo định kỳ tiếp theo được nộp cho SEC. Có thể có những rủi ro khác mà Stewart hiện không biết hoặc hiện tại họ tin rằng đó là những rủi ro không quan trọng có thể có tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh của mình. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào đều dựa trên kỳ vọng, ước tính và giả định hiện tại của Stewart về các sự kiện trong tương lai và chỉ được áp dụng kể từ ngày của các tuyên bố đó. Stewart không cam kết sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể thay đổi.

Powered by