Stewart Information Services Corporation Công bố Cuộc gọi Hội nghị Thu 2019 nhập Quý 4

HOUSTON ( Ngày 24 tháng một năm 2020) – Stewart Information Services Corp. (NYSE: STC) hôm nay đã thông báo sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về thu nhập quý 2019 thứ tư tại 8:30 SA Eastern Time vào thứ Năm, ngày 6 tháng 2, ngày 2020. Cuộc gọi sẽ theo sau việc công bố thu nhập của công ty sau khi kết thúc giao dịch vào thứ Tư, ngày 5 tháng 2. Các cá nhân muốn tham gia có thể quay số (866) 831-8713 (Hoa Kỳ) và (203) 518-9822 (Quốc tế) – mã truy cập STCQ419. Cuộc gọi hội nghị sẽ được phát lại từ 11 giờ sáng Giờ Miền Đông vào ngày 6 tháng 2 đến nửa đêm ngày 13 tháng 2 bằng cách quay số (800) 839-2475 (Hoa Kỳ) hoặc (402) 220-7220 (Quốc tế). Ngoài ra, người tham gia có thể nghe cuộc gọi hội nghị qua trang web Quan hệ Nhà đầu tư của STC tại http://www.stewart.com/investor-relations/earnings-call.html.

Giới thiệu về Stewart
Stewart Information Services Corporation (NYSE-STC) là một công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động trực tiếp, mạng lưới các Nhà cung cấp Tin cậy của Stewart và gia đình các công ty. Từ bảo hiểm quyền sở hữu nhà ở và thương mại, các dịch vụ đóng cửa và thanh toán cho đến các dịch vụ chuyên biệt cho ngành thế chấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện, chuyên môn sâu và các giải pháp mà khách hàng của chúng tôi cần cho bất kỳ giao dịch bất động sản nào. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại http://www.stewart.com, đăng ký blog Stewart tại http://blog.stewart.com hoặc theo dõi Stewart trên Twitter® @stewarttitleco .

# # #

In PDF

Powered by