Stewart Tiếp tục Mở rộng với việc Mua lại Title First Agency

HOUSTON ( Ngày 27 tháng bảy năm 2021) – Stewart Information Services Corporation (NYSE-STC) hôm nay đã công bố việc mua lại Title First Agency, Inc. Có trụ sở chính tại Westerville, Ohio, Title First có các văn phòng tại Ohio, West Virginia, Indiana, Illinois, Michigan và Texas, và được cấp phép hoạt động tại 34 tiểu bang có quan hệ đối tác chiến lược trên toàn quốc.

“Title First đã phát triển thành một trong những cơ quan quyền sở hữu độc lập lớn nhất trong nước, xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ trên khắp Hoa Kỳ để phục vụ khách hàng dân cư, thương mại và cho vay trong các giao dịch mua và tái cấp vốn của họ”, Chủ tịch Tập đoàn Stewart Steve Lessack cho biết. “Cùng nhau, chúng tôi thấy cơ hội tăng trưởng to lớn và bằng cách thêm Title First vào gia đình Stewart, chúng tôi cũng đã bổ sung khả năng lãnh đạo và chuyên môn kỳ cựu sẽ củng cố hoạt động và sự hiện diện của chúng tôi trên thị trường ở Trung Tây, khi chúng tôi tạo ra công ty Premier Title Services.”

Sean Stoner, Chủ tịch Title First cho biết: “Trong nhiều năm, chúng tôi đã tích cực phát triển các dịch vụ của mình để hỗ trợ tốt hơn cho các khách hàng địa phương và quốc gia của mình và trở thành một phần của Stewart là bước chiến lược tiếp theo cho một nền tảng quốc gia lớn hơn”. “Trong suốt quá trình giao dịch suôn sẻ, làm việc với Stewart đã xác thực quyết định tham gia lực lượng là đúng cho Title First. Nhìn thấy các giá trị cốt lõi của chúng tôi và của ban quản lý Stewart phù hợp, cùng với sự hỗ trợ và nguồn lực của Stewart, chúng tôi sẽ có thể cung cấp dịch vụ giao dịch tốt nhất cho danh sách khách hàng đang phát triển của chúng tôi và hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên của chúng tôi.”

Giới thiệu về Stewart
Stewart (NYSE-STC) là một công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động trực tiếp, mạng lưới các Nhà cung cấp Tin cậy của Stewart và gia đình các công ty. Từ bảo hiểm quyền sở hữu nhà ở và thương mại, các dịch vụ đóng cửa và thanh toán cho đến các dịch vụ chuyên biệt cho ngành thế chấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện, chuyên môn sâu và các giải pháp mà khách hàng của chúng tôi cần cho bất kỳ giao dịch bất động sản nào. Tại Stewart, chúng tôi nỗ lực trở thành công ty dịch vụ hàng đầu và chúng tôi cam kết làm như vậy bằng cách hợp tác với khách hàng của mình để tạo ra thành công chung. Tìm hiểu thêm tại stewart.com.

# # #

In PDF

Powered by