Quyền riêng tư

Hãy đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này và bất kỳ trang web, trang và dịch vụ nào được điều hành bởi Stewart Information Services Corporation hay bên liên kết của Stewart Information Services Corporation ("Stewart," "chúng tôi") được liên kết ("Trang của Stewart"), quý vị đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này.

Việc quý vị sử dụng và truy cập vào Trang của Stewart rõ ràng có điều kiện là quý vị phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu quý vị không hoặc không thể đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện sau đây, quý vị không thể sử dụng hoặc truy cập Trang của Stewart. Xin lưu ý rằng chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập qua Trang của Stewart.

Chính sách của Công ty

Bảo mật thông tin cá nhân không công khai của quý vị là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ quyền riêng tư và danh tính của quý vị. Chính sách này đề cập đến thông tin chúng tôi thu thập và cách thức sử dụng thông tin đó. Chúng tôi bảo lưu quyền được, vào bất cứ lúc nào, bổ sung, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi chính sách quyền riêng tư của mình đơn giản bằng cách đăng thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó lên Trang của Stewart. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng lên Trang của Stewart.

An ninh

Chúng tôi sử dụng nỗ lực thiện chí để duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và mang tính thủ tục nhằm bảo vệ thông tin cá nhân không công khai của quý vị. Tuy nhiên, mặc dù cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà quý vị truyền đến chúng tôi và quý vị tự chịu rủi ro khi làm vậy.

Thu thập Thông tin

Nếu quý vị không làm gì khi truy cập ngoài việc duyệt Trang của Stewart và đọc thông tin trên trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định về lượt truy cập của quý vị. Thông tin này không xác định danh tính cá nhân của quý vị. Chúng tôi có thể tự động thu thập miền Internet (ví dụ: "companyx.com" nếu quý vị sử dụng tài khoản truy cập Internet riêng tư), địa chỉ IP (địa chỉ IP là một mã số tự động được gán cho máy tính của quý vị bất cứ khi nào quý vị lướt web) mà từ đó quý vị truy cập Trang của Stewart, và ngày giờ quý vị truy cập Trang của Stewart và các trang quý vị truy cập.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân không công khai từ quý vị khi quý vị tự nguyện cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang của Stewart, chẳng hạn như khi đặt dịch vụ/sản phẩm và truy cập thông tin hồ sơ cụ thể hoặc tài khoản cụ thể khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về giao dịch của quý vị mà chúng tôi có được từ các tệp và bên liên kết của mình. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận được từ các cơ quan báo cáo tiêu dùng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận được từ những người khác liên quan đến giao dịch của quý vị, chẳng hạn như chuyên gia bất động sản hoặc người cho vay. Chúng tôi giới hạn chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà thông tin được cung cấp, trừ trường hợp mô tả bên dưới. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin đó cho việc tiếp thị/nghiên cứu phát triển sản phẩm và các mục đích tương tự khác và/hoặc liên hệ với quý vị về dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung mà quý vị có thể thấy hữu ích.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của quý vị cho người khác khi chúng tôi tin rằng, với thiện chí, việc tiết lộ như vậy là cần thiết, hợp lý để (i) tuân thủ pháp luật, (ii) thực thi hoặc áp dụng các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận người dùng nào của chúng tôi, hoặc (iii) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Stewart, người dùng của Stewart hoặc những người khác. Chúng tôi cũng có thể bán, chuyển và tiết lộ thông tin của quý vị trong khuôn khổ hoạt động thoái vốn, bán, sáp nhập hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình.

Nếu quý vị gửi thư điện tử (email) chứa thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như trong thông điệp email chứa câu hỏi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để trả lời câu hỏi của quý vị. Hãy nhớ rằng email không phải lúc nào cũng chống được khả năng bị can thiệp hoặc tiết lộ. Nếu thông tin liên lạc của quý vị rất nhạy cảm hoặc bao gồm thông tin như tài khoản ngân hàng, thẻ chi tiêu hoặc số an sinh xã hội, quý vị không nên gửi thông tin đó qua email.

Chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để cải thiện dịch vụ cho quý vị. Cookie có thể giúp chúng tôi gọi lại lượt truy cập trước đó. Cookie chúng tôi sử dụng không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân và chúng tôi không sử dụng chúng để xác định danh tính của quý vị.

Cookie là các tệp nhỏ được trình duyệt web của quý vị lưu trữ trong ổ cứng của máy tính. Khi quý vị truy cập Trang của Stewart, máy chủ máy tính của chúng tôi sẽ truy cập cookie để có thể nhận ra máy tính của quý vị và giúp quý vị sử dụng trang web dễ dàng hơn. Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu của quý vị để giúp quý vị không phải gõ lại mỗi khi truy cập Trang của Stewart.

Đối với khách hàng ở Châu Âu: vào ngày Ngày 26 tháng năm năm 2011, một chỉ thị mới đã được Liên minh Châu Âu (EU) thông qua yêu cầu tất cả các công ty phải xin được “chấp thuận cụ thể và chấp thuận sau khi biết thông tin” từ tất cả khách truy cập ở Châu Âu vào trang web của họ thì mới được chụp lại cookie. Luật yêu cầu phải có tính năng “chọn tham gia”, chỉ cho phép đặt cookie trên máy tính mà người dùng đã chấp thuận trước. Sau khi xin được chấp thuận, chúng tôi sẽ không cần xin phép lại trong tương lai trừ khi quý vị xóa cookie của mình. Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ điều kiện theo Chỉ thị về Cookie của Liên minh Châu Âu nhưng không có cơ hội chọn tham gia hoặc chọn không tham gia tại Trang của Stewart, vui lòng gửi email đến webmaster@stewart.com và ghi trang web quý vị đang truy cập để chúng tôi có thể xác định và giải quyết vấn đề.

Nếu không cảm thấy thoải mái với mục đích sử dụng này, quý vị có thể định cấu hình trình duyệt của mình để được thông báo khi nhận được cookie và cung cấp cho quý vị tùy chọn từ chối cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu quý vị "tắt" cookie trong trình duyệt của mình theo cách này hoặc "chọn không tham gia", quý vị có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định trên Trang của Stewart.

Hầu hết các trình duyệt web đều cho phép một số quyền kiểm soát nào đó đối với hầu hết các cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được thiết lập và cách quản lý và xóa cookie, hãy truy cập www.allaboutcookies.org.

Để chọn không bị theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả các trang web, hãy truy cập http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookie của YouTube

Chúng tôi nhúng video từ kênh YouTube chính thức của mình bằng chế độ tăng cường quyền riêng tư của YouTube. Chế độ này có thể đặt cookie trên máy tính của quý vị khi quý vị nhấp vào trình phát video YouTube, nhưng YouTube sẽ không lưu trữ thông tin cookie nhận dạng cá nhân để phát lại video nhúng bằng chế độ tăng cường quyền riêng tư. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang thông tin nhúng video của YouTube.

Nhân viên

Nhân viên và đại lý của chúng tôi có thể xem thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi để thực hiện công việc của họ và phục vụ quý vị. Chúng tôi không cấp phép truy cập thông tin cá nhân không công khai về quý vị cho những cá nhân không cần biết thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị, hoặc theo quy định khác tại đây.

Chia sẻ

Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập được về quý vị cho bên liên kết hoặc bên thứ ba không liên kết khi được pháp luật cho phép. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về khách hàng hoặc khách hàng cũ của mình và những người khác cho các loại công ty không liên kết chuyên thực hiện dịch vụ tiếp thị thay mặt chúng tôi hoặc có thỏa thuận tiếp thị chung với chúng tôi như sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, chẳng hạn như các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm
 • Công ty phi tài chính, chẳng hạn như công ty đóng phong bì và các nhà cung cấp dịch vụ hoàn thiện khác

Liên kết tới Trang web khác

Trang của Stewart có thể chứa liên kết đến các trang web được cung cấp và duy trì độc quyền bởi bên thứ ba. Trang web được cung cấp và duy trì bởi bên thứ ba không phải tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư trên trang web đó để hiểu phương thức xử lý thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố liên quan đến chính sách quyền riêng tư của các trang web của bên thứ ba này.

Câu hỏi

Nếu có thắc mắc về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với quản trị viên web của chúng tôi tại webmaster@stewart.com. Vui lòng cung cấp cho quản trị viên web thông tin về Trang của Stewart cụ thể mà quý vị đang hỏi.


Ngày có hiệu lực: 1/1/2020

Thông báo về Quyên riêng tư cho Cư dân California

Căn cứ vào Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”), Stewart Information Services Corporation và các công ty con (gọi chung là “Stewart”) xin đưa ra Thông báo về Quyền riêng tư cho Cư dân California (“Thông báo CCPA”) này. Thông báo CCPA này bổ sung thông tin có trong thông báo về quyền riêng tư hiện hành của Stewart và chỉ áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác cư trú tại Tiểu bang California hoặc được coi là Cư dân California (“người tiêu dùng” hoặc “quý vị”). Các thuật sử dụng trong nhưng không có định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa được chỉ định trong CCPA.

Thông tin Stewart Thu thập

Stewart thu thập thông tin xác định, liên quan tới, mô tả, tham chiếu, có khả năng gắn liền với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng, hộ gia đình hoặc thiết bị cụ thể. Hầu hết thông tin mà Stewart thu thập trong quá trình kinh doanh thông thường đều được bảo vệ theo Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Ngoài ra, phần lớn thông tin này đến từ hồ sơ chính phủ hoặc thông tin khác đã được công khai. Thông tin cá nhân theo CCPA không bao gồm:

 • Thông tin công khai có sẵn từ hồ sơ chính phủ.
 • Thông tin người tiêu dùng được loại bỏ thông tin định danh hoặc tổng hợp.
 • Một số thông tin cá nhân được bảo vệ bởi luật liên bang hoặc luật California theo lĩnh vực cụ thể khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng (FCRA), GLBA và Đạo luật Bảo mật Thông tin Tài chính California (FIPA).

Cụ thể, Stewart đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ người tiêu dùng trong mười hai (12) tháng qua:

Trang của Stewart có thể chứa liên kết đến các trang web được cung cấp và duy trì độc quyền bởi bên thứ ba. Trang web được cung cấp và duy trì bởi bên thứ ba không phải tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư trên trang web đó để hiểu phương thức xử lý thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố liên quan đến chính sách quyền riêng tư của các trang web của bên thứ ba này.

Danh mục Ví dụ Thu thập?
A. Thông tin định danh. Tên thật, bí danh, địa chỉ bưu chính, mã định danh cá nhân duy nhất, mã định danh trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản, số An sinh Xã hội, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu hoặc các thông tin định danh tương tự khác.
B. Danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong quy chế Hồ sơ Khách hàng của California (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Tên, chữ ký, số An sinh xã hội, đặc điểm hoặc mô tả ngoại hình, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số thẻ căn cước tiểu bang, số hợp đồng bảo hiểm, trình độc giáo dục, việc làm, lịch sử việc làm, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ thông tin tài chính, thông tin y tế hay thông tin bảo hiểm y tế nào khác. Một số thông tin cá nhân nêu trong danh mục này có thể trùng lặp với các danh mục khác.
C. Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang. Độ tuổi (40 tuổi trở lên), chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, tình trạng y tế, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, giới tính (bao gồm giới, bản dạng giới, biểu hiện giới tính, tình trạng mang thai, sinh con và tình trạng y tế liên quan), khuynh hướng tình dục, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, thông tin di truyền (bao gồm cả thông tin di truyền gia đình)
D. Thông tin thương mại. Hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được hoặc được cân nhắc, hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua sắm hay tiêu dùng khác.
E. Thông tin sinh trắc. Các đặc điểm di truyền, sinh lý, hành vi và sinh học hoặc các kiểu mẫu hoạt động được sử dụng để trích xuất một mẫu hoặc thông tin định danh khác hoặc thông tin nhận dạng, chẳng hạn như dấu vân tay, bản in khuôn mặt và dấu giọng nói, quét mống mắt hoặc võng mạc, thao tác gõ phím, dáng đi hoặc các kiểu mẫu vật lý khác và dữ liệu về giấc ngủ, sức khỏe hoặc tập thể dục.
F. Thông tin Internet hoặc thông tin hoạt động mạng tương tự khác. Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của người tiêu dùng với trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo.
G. Dữ liệu vị trí địa lý. Vị trí hoặc di chuyển thực tế.
H. Dữ liệu cảm biến. Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự.
I. Thông tin chuyên môn hoặc liên quan tới việc làm. Lịch sử công việc hoặc đánh giá hiệu quả làm việc ở hiện tại hoặc trong quá khứ.
J. Thông tin về trình độ giáo dục không công khai (theo Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư và Giáo dục Gia đình (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)). Hồ sơ giáo dục liên quan trực tiếp đến học sinh do cơ sở giáo dục hoặc bên đại diện cho cơ sở giáo dục lưu trữ, chẳng hạn như điểm số, bảng điểm, danh sách lớp học, lịch học, mã nhận dạng học sinh, thông tin tài chính của học sinh hoặc hồ sơ kỷ luật học sinh.


Stewart thu thập danh mục thông tin cá nhân liệt kê ở trên từ các loại nguồn sau:

 • Trực tiếp và gián tiếp từ khách hàng, người được chỉ định hoặc đại lý của họ (Ví dụ: người môi giới, người cho vay, luật sư, v.v.)
 • Trực tiếp và gián tiếp từ hoạt động trên trang web của Stewart hoặc các ứng dụng khác.
 • Từ các bên thứ ba tương tác với Stewart liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Stewart có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một hoặc nhiều mục đích sau:

 • Hoàn thành hoặc đáp ứng lý do mà thông tin được cung cấp.
 • Cung cấp, hỗ trợ, cá nhân hóa và phát triển trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Tạo, duy trì, tùy chỉnh và bảo mật tài khoản của quý vị với Stewart.
 • Xử lý các yêu cầu, giao dịch mua, giao dịch và thanh toán của quý vị và ngăn chặn lừa đảo trong giao dịch.
 • Năn chặn và/hoặc xử lý khiếu nại.
 • Hỗ trợ các nhà cung cấp/nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoàn thành giao dịch hoặc thực hiện dịch vụ thay mặt Stewart.
 • Bảo vệ, khi cần thiết hoặc thích hợp, quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Stewart, khách hàng của Stewart hoặc những người khác.
 • Cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ và trả lời các câu hỏi của quý vị, bao gồm cả việc điều tra và giải quyết mối lo ngại của quý vị, đồng thời theo dõi và cải thiện câu trả lời của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm trang web của quý vị và cung cấp nội dung và các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với sở thích của quý vị, bao gồm ưu đãi và quảng cáo được nhắm mục tiêu thông qua trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba và qua email hoặc tin nhắn văn bản (có sự đồng ý của quý vị, nếu luật pháp yêu cầu).
 • Giúp duy trì sự an toàn, bảo mật và tính toàn vẹn của trang web, sản phẩm và dịch vụ, cơ sở dữ liệu và các tài sản công nghệ khác cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Phản hồi yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, lệnh tòa hay quy định của chính phủ.
 • Kiểm toán việc tuân thủ pháp lý, quy tắc và quy định của liên bang và tiểu bang.
 • Thực hiện các dịch vụ bao gồm duy trì hoặc chăm sóc tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng, xử lý hoặc thực hiện đơn hàng và giao dịch, xác minh thông tin khách hàng, xử lý thanh toán, cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc tiếp thị hoặc các dịch vụ tương tự khác.
 • Đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, cho dù trong hoạt động liên tục hay là một phần của thủ tục phá sản, thanh lý hoặc tương tự, trong đó thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ là một trong những tài sản được chuyển giao.

Stewart sẽ không thu thập thêm danh mục dữ liệu cá nhân khác hay sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho các mục đích khác, không liên quan hay không phù hợp về cơ bản khi chưa thông báo cho quý vị.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Công ty Liên kết và Bên thứ ba Không Liên kết

Stewart không bán thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba không liên kết. Stewart có thể chia sẻ thông tin của quý vị với những người mà quý vị đã chỉ định làm đại lý của mình trong quá trình giao dịch (ví dụ: người môi giới hoặc người cho vay). Stewart có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba cho mục đích kinh doanh. Thông thường, khi tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh, chúng tôi ký hợp đồng mô tả mục đích đó và yêu cầu người nhận phải giữ bí mật thông tin cá nhân đó và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ việc thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các danh mục bên thứ ba sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ và người bán (Ví dụ: công ty tìm kiếm, công chứng viên lưu động và các công ty cung cấp dịch vụ xử lý thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, thanh toán, vận chuyển, sửa chữa, dịch vụ khách hàng, kiểm toán, tiếp thị, v.v.)
 • Công ty Liên kết
 • Bên kiện tụng và luật sư, theo yêu cầu của pháp luật.
 • Tổ chức xếp hạng tài chính, văn phòng xếp hạng và hiệp hội thương mại.
 • Cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức chính phủ khác

Trong mười hai (12) tháng trước đó, Stewart đã tiết lộ các danh mục thông tin cá nhân sau cho mục đích kinh doanh:

Danh mục A: Mã định danh

Danh mục B: Danh mục thông tin cá nhân Hồ sơ khách hàng California

Danh mục C: Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật tiểu bang hoặc liên bang

Danh mục D: Thông tin Thương mại

Danh mục E: Thông tin Sinh trắc

Danh mục F: Thông tin Internet hoặc thông tin hoạt động mạng tương tự khác

Danh mục G: Dữ liệu vị trí địa lý

Danh mục H: Dữ liệu cảm biến

Danh mục I: Thông tin chuyên môn hoặc liên quan tới việc làm

Danh mục J: Thông tin giáo dục không công khai

Danh mục K: Suy luận

Quyền và Lựa chọn của Người tiêu dùng

CCPA cung cấp cho người tiêu dùng (cư dân California) các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Phần này mô tả các quyền theo CCPA của quý vị và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

Truy cập Thông tin Cụ thể và Quyền Chuyển Dữ liệu

Quý vị có quyền yêu cầu Stewart tiết lộ một số thông tin nhất định cho quý vị về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị trong 12 tháng qua. Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu người tiêu dùng có thể xác minh của quý vị, Stewart sẽ tiết lộ cho quý vị:

 • Các danh mục thông tin cá nhân mà Stewart đã thu thập về quý vị.
 • Các danh mục nguồn thông tin cá nhân mà Stewart đã thu thập về quý vị.
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của Stewart khi thu thập thông tin cá nhân đó.
 • Các danh mục bên thứ ba mà Stewart chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà Stewart đã thu thập về quý vị (còn được gọi là yêu cầu chuyển dữ liệu).
 • Nếu Stewart tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích kinh doanh, một danh sách xác định các loại thông tin cá nhân mà mỗi danh mục người nhận có được.

Quyền Yêu cầu Xóa

Quý vị có quyền yêu cầu Stewart xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị mà chúng tôi đã thu thập từ quý vị và giữ lại, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ. Sau khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh của quý vị, Stewart sẽ xóa (và chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

Stewart có thể từ chối yêu cầu xóa của quý vị nếu việc giữ lại thông tin là cần thiết để chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

 1. Hoàn tất giao dịch mà vì đó chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà quý vị yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh hiện tại giữa chúng tôi với quý vị hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý vị.
 2. Phát hiện sự cố bảo mật, bảo vệ trước hoạt động gây hại, gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp hoặc truy tố người chịu trách nhiệm về hoạt động đó.
 3. Gỡ rối sản phẩm để xác định và sửa các lỗi làm ảnh hưởng đến tính năng dự kiến ​​hiện có.
 4. Thực hiện quyền tự do ngôn luận, bảo đảm người tiêu dùng khác có quyền thực hiện quyền tự do ngôn luận hoặc quyền khác theo quy định của pháp luật.
 5. Tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư của Truyền thông Điện tử California (Cal. Penal Code § 1546 seq.).
 6. Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc đã được bình duyệt vì lợi ích công cộng, tuân thủ tất cả pháp luật hiện hành khác về quyền riêng tư và đạo đức, khi việc xóa thông tin có thể không thực hiện được hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành quả nghiên cứu, nếu quý vị đã đồng ý trước đó .
 7. Chỉ cho phép sử dụng cho mục đích nội bộ phù hợp một cách hợp lý với kỳ vọng của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của quý vị với chúng tôi.
 8. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 9. Sử dụng thông tin đó cho mục đích nội bộ và hợp pháp khác phù hợp với bối cảnh mà quý vị đã cung cấp thông tin đó.

Thực hiện Quyền Truy cập, Chuyển Dữ liệu và Xóa

Để thực hiện quyền truy cập, chuyển dữ liệu và xóa mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh cho chúng tôi bằng cách:

Chỉ quý vị hoặc người được ủy quyền hợp pháp thay mặt quý vị mới có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị cũng có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh thay mặt con quý vị.

Để chỉ định đại lý được ủy quyền, vui lòng liên hệ với Stewart qua một trong các phương pháp đề cập ở trên.

Quý vị chỉ có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh về quyền truy cập hoặc chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh phải:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý rằng quý vị là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hay người đại diện được ủy quyền.
 • Mô tả yêu cầu của quý vị với đầy đủ chi tiết cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và phản hồi yêu cầu đó một cách chính xác.

Stewart không thể phản hồi yêu cầu của quý vị hoặc cung cấp cho quý vị thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc quyền hạn của quý vị trong việc đưa ra yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến quý vị.

Việc đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh không bắt buộc quý vị phải tạo tài khoản với Stewart.

Thời gian Phản hồi và Định dạng

Chúng tôi cố gắng phản hồi yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó. Nếu cần thêm thời gian (tối đa thêm 45 ngày), chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản.

Phản hồi bằng văn bản sẽ được gửi bằng thư hoặc hình thức điện tử, tùy theo lựa chọn của quý vị.

Mọi thông tin tiết lộ mà chúng tôi cung cấp sẽ chỉ bao quát khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh. Phản hồi mà chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu, nếu có. Đối với yêu cầu chuyển dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn một định dạng để cung cấp thông tin cá nhân của quý vị sao cho có thể sử dụng được dễ dàng và cho phép quý vị truyền thông tin từ thực thể này sang thực thể khác mà không bị cản trở.

Stewart không tính phí xử lý hoặc phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh của quý vị trừ khi đó là yêu cầu quá đáng, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là không có cơ sở. Nếu xác định rằng cần một khoản phí để đáp ứng yêu cầu, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và cung cấp cho quý vị ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của quý vị.

Không phân biệt đối xử

Stewart sẽ không phân biệt đối xử với quý vị do thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của quý vị. Trừ khi được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ cho quý vị.
 • Tính cho quý vị một mức giá hoặc tỷ lệ khác đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc giảm giá hay các lợi ích khác, hoặc áp đặt mức phạt.
 • Cung cấp cho quý vị chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ ở một mức khác.
 • Đề nghị rằng quý vị có thể nhận được một mức giá hoặc tỷ lệ khác đối với hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư của Chúng tôi

Stewart có quyền sửa đổi thông báo về quyền riêng tư này theo quyết định của chúng tôi và vào bất cứ lúc nào. Khi thực hiện thay đổi thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng thông báo cập nhật trên trang web của Stewart và cập nhật ngày có hiệu lực của thông báo. Việc quý vị tiếp tục sử dụng trang web của Stewart sau khi đăng thay đổi đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận những thay đổi đó.

Thông tin Liên hệ

Nếu quý vị có thắc mắc hay nhận xét nào về thông báo này, cách Stewart thu thập và sử dụng thông tin của quý vị như mô tả ở đây, các lựa chọn và quyền của quý vị liên quan đến việc sử dụng đó hoặc mong muốn thực hiện các quyền của quý vị theo luật pháp California, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Điện thoại: Số Miễn cước 1-866-571-9270
Trang web: http://stewart.com/ccpa
Email:
privacyrequest@stewart.com

Địa chỉ Bưu điện:
Stewart Information Services Corporation
Attn: Mary Thomas, Deputy Chief Compliance Officer
1360 Post Oak Blvd., Ste. 100, MC #14-1
Houston, TX 77056

Powered by