Sự kết hợp là gì?

Từ điển Bất động sản

Việc bồi đắp dần dần vào bờ biển hoặc bờ của một tuyến đường thủy.

Powered by