Sở hữu Bất lợi là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Quy trình để có được quyền sở hữu đối với địa ốc bằng cách chiếm hữu trong một khoảng thời gian nhất định (theo luật định), ngoài việc đáp ứng các điều kiện khác.

Powered by