Từ điển Bất động sản

Đánh giá

(1) Việc định giá bất động sản nhằm mục đích tính thuế hoặc phí cải tạo đặc biệt. (2) Số tiền thuế hoặc phí cải tạo đặc biệt. Phí cải tạo đặc biệt thường dành cho chi phí làm đường phố, vỉa hè, cống rãnh, v.v.

Powered by