Người mua Bona Fide là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Một người mua tài sản với thiện chí, với giá trị hợp lý và không có thông báo về bất kỳ yêu cầu bất lợi hoặc quyền của bên thứ ba nào.

Powered by