Từ điển Bất động sản

Cống hiến

Việc chủ sở hữu dành ra một số đất nhất định và tuyên bố sử dụng vào mục đích công cộng. Ví dụ: đường phố, vỉa hè và công viên.

Powered by