Giao hàng là gì?

Từ điển Bất động sản

Trong quá trình chuyển nhượng, là việc đưa tài sản vào quyền chiếm hữu thực tế hoặc mang tính xây dựng của người được chuyển nhượng. Thường được thực hiện bằng cách giao một chứng thư cho người mua hoặc đại lý của người mua, hoặc bằng cách lập hồ sơ chứng thư. Việc chuyển nhượng một chứng thư từ người bán sang người mua theo cách thức mà người bán không thể thu hồi được chứng thư đó. Một điều kiện cần thiết để chuyển nhượng quyền sở hữu.

Powered by