Từ điển Bất động sản

Bất động sản Hưởng quyền

Bất động sản mà quyền xây cắt lối đi trên mảnh đất liền kề của người khác được cho là bất động sản hưởng quyền. Khu đất mà quyền xây cất chạy ngang qua được cho là bất động sản địa dịch.

Powered by