Điều khoản đến hạn khi bán hàng là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Cung cấp trong một thế chấp hoặc chứng thư ủy thác mà yêu cầu một khoản vay phải được thanh toán đầy đủ nếu tài sản được bán hoặc chuyển nhượng.

Powered by