Phí đơn giản là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Là di sản mà theo đó chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản không hạn chế và có thể để lại theo di chúc hoặc thừa kế. Thông thường, là một từ đồng nghĩa với quyền sở hữu.

Powered by