Người giám hộ là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Một người được tòa án chỉ định để quản lý con người và/hoặc tài sản của một người không đủ năng lực pháp lý để giải quyết công việc của mình.

Powered by