Từ điển Bất động sản

Quyền bảo vệ Homestead

Nơi ở (nhà và đất liền kề) của chủ sở hữu tài sản. Một số tiểu bang cho phép bảo vệ theo luật định đối với tài sản ấp trại khỏi quyền của các chủ nợ. Miễn thuế bất động sản cũng được áp dụng ở một số tiểu bang.

Powered by