Hợp đồng Đất đai là gì?

Từ điển Bất động sản

Một hợp đồng trả góp để bán đất, theo đó người bán (người bán hàng) có quyền sở hữu hợp pháp và người mua (người mua) có quyền sở hữu công bằng cho đến khi giá bán được thanh toán đầy đủ.

Hợp đồng đất đai, còn được gọi là hợp đồng chứng thư hoặc hợp đồng đất trả góp, là một thỏa thuận pháp lý giữa người mua và người bán để bán tài sản.

Trong hợp đồng đất đai, người mua đồng ý thanh toán trực tiếp cho người bán, thay vì nhận tài trợ từ ngân hàng hoặc bên cho vay truyền thống khác. Người bán vẫn giữ quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản cho đến khi người mua hoàn thành tất cả các khoản thanh toán được yêu cầu theo hợp đồng.

Các điều khoản của hợp đồng đất thường bao gồm giá mua, số tiền thanh toán giảm, lãi suất, lịch trình thanh toán và hậu quả của việc vi phạm thỏa thuận. Khi người mua đã hoàn thành tất cả các điều khoản của hợp đồng, người bán chuyển quyền sở hữu hợp pháp cho người mua.

Hợp đồng đất đai có thể hữu ích cho những người mua gặp khó khăn trong việc có được tài trợ truyền thống, cũng như cho những người bán sẵn sàng cung cấp tài chính và có khả năng nhận được giá mua cao hơn. Tuy nhiên, có thể có những rủi ro và biến chứng liên quan, vì vậy điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của luật sư bất động sản trước khi ký kết hợp đồng đất đai.

Powered by