Từ điển Bất động sản

Người thuê

Một bên được cho thuê (cấp quyền chiếm hữu) để đổi lại một khoản tiền (tiền thuê).

Powered by