Khoản khấu trừ tiêu cực là gì?

Từ điển Bất động sản

Một điều kiện được lập ra khi một khoản thanh toán khoản vay nhỏ hơn khoản thanh toán lãi suất đến hạn. Mặc dù thanh toán đúng hạn nhưng số tiền nợ gốc vẫn tăng lên.

Powered by