Lưu ý là gì?

Từ điển Bất động sản

Một thỏa thuận đơn phương bao gồm một lời hứa rõ ràng và tuyệt đối của người ký sẽ trả cho một người được chỉ định, hoặc đơn đặt hàng, hoặc người đứng tên, một khoản tiền xác định vào một ngày cụ thể hoặc theo yêu cầu. Thường trả lãi suất và được bảo đảm bằng thế chấp hoặc chứng thư ủy thác, nếu liên quan đến địa ốc.

Powered by