Quyền sở hữu là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản để loại trừ người khác.

Powered by