Từ điển Bất động sản

Phạm vi

Một phần trong khảo sát của chính phủ, là một dải đất có chiều rộng sáu dặm và được đánh số về phía đông hoặc phía tây của kinh tuyến chính.

Powered by