Từ điển Bất động sản

REALTOR®

Một nhãn thành viên tập thể đã đăng ký liên bang xác định một chuyên gia bất động sản là thành viên của Hiệp hội các MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Quốc gia (National Association of REALTORS®) và đồng ý tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức nghiêm ngặt của hiệp hội.

Powered by